لینک های دسترسی

Breaking News

Radio

 • ۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰

  نخستین برنامه خبری صبح

  در برنامۀ صبحگاهی خبرهای تازه از افغانستان و جهان و گزارش‌های تحلیلی و مصاحبه ها در پیوند با رویدادهای داغ افغانستان و جهان به شما پیشکش می شود.

 • ۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰

  دومین برنامه خبری صبح

  در برنامۀ صبحگاهی خبرهای تازه از افغانستان و جهان و گزارش‌های تحلیلی و مصاحبه ها در پیوند با رویدادهای داغ افغانستان و جهان به شما پیشکش می شود.

 • ۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰

  نخستین برنامه خبری شب

  در برنامه خبری شامگاهی، خبرهای تازه و گزارش های دقیق از سرتاسر افغانستان، منطقه و جهان فقط در سی دقیقه پیشکش می شود.

 • ۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰

  خبرها و گفت و شنود

  گفت و شنود بحث رادیویی است که در آن موضوعات مهم خبری با حضور تحلیلگران و مقام های حکومت افغانستان به بحث گرفته می شود. گفت و شنود به روزهای سه شنبه و جمعه به ترتیب به مسایل زنان و صحت اختصاص یافته است.

 • ۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰

  دومین برنامه خبری شب

  در برنامه خبری شامگاهی، خبرهای تازه و گزارش های دقیق از سرتاسر افغانستان، منطقه و جهان فقط در سی دقیقه پیشکش می شود.

XS
SM
MD
LG