لینک های دسترسی

Breaking News

برفباری در قریه شاخاندره شهر تالقان مرکز ولایت تخار در تنگی فرخار

مسوولین ولایت تخار تاکنون در قسمت کمک به این خانواده ها توجهی نکرده اند، صرف تیم مشورتی ولایتی کشور آلمان برای هر خانواده یک یک تخته کمپل کمک نموده است.


ادامۀ مطلب

XS
SM
MD
LG