لینک های دسترسی

Breaking News

پسری با لباس آبی

این پسرک که متفاوت از دیگران بود، با لباس آبی و پا های برهنه توجه مرا زمانی به خود جلب کرد که می خواست از پاکت مواد غذایی برای خود پاپوش درست کند. اما وقتی خواست به راه افتد بند شلوارش باز شد و دوان دوان جهت بسته کردن آن به سوی یکی از افرادی رفت که با نظامیان امریکایی صحبت می کرد. اینها نه طالبان را خوش دارند و نه امریکایی ها را فقط می خواهند برای خود زندگی راحت و آرامی را فراهم کنند.


XS
SM
MD
LG