لینک های دسترسی

Breaking News

رقابت های جوانان برای احراز کرسی های دفاتر دولتی


آرشیف
مسوولین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگویند که پروژه یی را روی دست دارند که در آن کارمندان وزارت خانه ها بر اساس رقابت آزاد انتخاب می شوند.
گزارش صوتی را در این جا بشنوید:


مقامات حکومت افغانستان میگوید که روئیس های هفتاد ریاست و نهُ وزارت را بر اساس رقابت آزاد و در نتیجه امتحان، انتخاب میکنند.
در امتحانِ که به همین منظور به روز سه شنبه از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی راه اندازی شد، سه صد و پنجاه نفر به رقابت پرداختند.

احمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان این روند را شفاف خواند و گفت که این یک فرصت خوب برای جوانان نیز است تا بر اساس لیاقت و شایسته گی به پست های حکومتی راه یابند.
"ما امیدوار استیم که شما کامیاب شوید، کامیان هم استید، خوشبختانه این یک فصل جدید است برای فرصت دادن برای نسل جدیدی که تحصیلات دارند و امروز آماده استند که شریک شوند در مسوولیت های آینده افغانستان."

مسؤولین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگویند که این پروژه به منظور آوردن اصلاحات در ادارات دولتی و ایجاد حکومت داری خوب روی دست گرفته شده است.
مسوولین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری میگویند که این پروژه به کمک مالی بانک جهانی به هزینه پنج ملیون دالر برای پنج سال در افغانستان راه اندازی شده است.

مشاهد در مورد افزود.
" این برنامه فعلاً برای پنج سال است، وزارت خانه ها بر اساس شاخص های که از قبل یادداشت شده شامل این روند میشوند، وزارت خانه های که در سطح بلند تر تطبیق برنامه ها استند یا وزارت خانه های که در بخش اشتغال تاثیرات بیشتر دارند."

این نخستین بار است که حکومت افغانستان میخواهد تعدادی از روسا را بر اساس رقابت آزاد برگزیند.
اما شرکت کننده گان این رقابت ابراز امیدواری میکنند که استعداد و توانایی شرکت کننده گان این رقابت ها در نظر گرفته شود و اشخاص مستعد از میان شرکت کننده گان این امتحان برای کرسی ریاست های اعلام شده انتخاب شوند.

به باور مردم افغانستان بیشتر در پست های حکومتی چه در رده های بالا و چه در سطوح پاین کسانی گماشته میشوند که شناخت و یا واسته داشته باشند.
گفته میشود موجودیت فساد اداری در نهاد های دولتی باعث این بد بینی ها و بی اعتمادی مردم نسبت به کارکرد های حکومت شده و نگرانی های را دراین زمینه به وجود آورده است.
XS
SM
MD
LG