لینک های دسترسی

Breaking News

صلیب سرخ: غیرنظامیان افغان قربانی اصلی جنگ اند


کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC با نگرانی از افزایش حملات بهاری مخالفان می گوید که جنگ، نا امنی و انفجار ماین های کنار جاده در راه رساندن کمک های بشری به مردم نیازمند به ویژه در مناطق روستایی افغانستان مانع ایجاد کرده است.

گراردو پانتر اندولفی، رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل روز پنج شنبه در یک نشست خبری گفت که بهار و تابستان به گونۀ عموم زمان دشواری برای غیر نظامیان افغان است که در درگیری های مسلحانه متضرر می شوند. او گفت که غیر نظامیان قربانی اصلی درگیری ها در افغانستان اند.

رئیس نمایندگی صلیب سرخ در کابل گفت که درگیری ها همچنان دسترسی غیرنظامیان را به خدمات صحی و مراکز صحی محدود ساخته است، زیرا به گفتۀ وی نهاد های امداد رسان ملی و بی المللی در راه رساندن این خدمات به مردم نیازمند با دشواری روبرو اند.

او همچنان می گوید که روستا نشینان افغان به دلیل نداشتن مراکز صحی در راه رساندن بیماران شان به شهر ها با مشکلات امنیتی روبرو شده و در بسا موارد شکار ماین های کنار جاده می شوند یا اینکه در وسط جنگ گیر می مانند. او افزود که این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست.

گراردو پانتر اندولفی از کمک های دراز مدت کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ برای افغانستان خبر داد و گفت که هیچ محدودۀ زمانی یا تحول سیاسی نمی تواند این کمک ها را متاثر یا محدود سازد.

رئیس نمایندگی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در کابل گفت که افغان ها به کمک نیاز دارند و باید پیش از سال ۲۰۱۴ و پس از آن کمک به افغان ها در اولویت سازمان های بین المللی قرار داشته باشد.

مسوولان کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ با اشاره به کشته شدن دو کارمند جمعیت حلال احمر افغانی در ولایت جوزجان از تمام طرف های درگیر جنگ خواستند تا برای حفظ جان غیر نظامیان و کارمندان امداد رسان در جریان درگیری های مسلحانه تلاش کنند.
XS
SM
MD
LG