لینک های دسترسی

امریکایی ها عمر بیشتر و سلامتی اندک دارند


ایالات متحده امریکا نسبت به سایر کشور های بزرگ جهان در بخش صحت عقب مانده است.

یک پژوهش جدید که تصویر کلی از وضعیت صحی امریکایی ها را به نمایش می گذارد حاکیست که در مجموع، شهروندان این کشور صحتمند استند اما امراض مزمن موجود در بدن شان باعث میشود که سالها را در بستر بیماری بگذرانند.

داکترموری از پوهنتنون واشنگتن می گوید که به نظر می رسد امریکایی ها بیشتر عمرمی کنند اما سال های اخیر عمر را با ناتوانی های مزمن و دوامدار سپری میکنند.

محققان دریافته اند که بزرگترین عوامل ناتوانی مزمن در بدن انسان شامل افسردگی و اضطراب، درد های ناحیه پشت، شکر و امراض شش می باشد که جریان هوا را مسدود کرده و نفس کشیدن را مشکل می سازد.

در راس مرگ های قبل از وقت، حملات قلبی، سکته های مغزی و امراض سرطانی قرار دارد.

اما عوامل عمدۀ این امراض، استفاده از سگرت و خوردن غذای نامناسب می باشد.
داکتر موی می گوید:" ۶۸۰ هزار مرگ افراد ناشی از خوراک نا مناسب است. همه ساله بیش از ۴۰۰ هزار تن به دلیل استفاده از دخانیات و ابتلا به چاقی و فشار بلند خون جان میمیرند."

آلودگی هوا عامل دیگر امراض کشنده

گزارش انستیوت ملی صحت میرساند که آلودگی و کثافت در هوا باعث بروز امراض قلبی و شش می شود و شواهدی در دست است که در دراز مدت بالای انکشاف شش های اطفال نیز تاثیرگزار خواهد بود.

این تحقق همچنان نشان می دهد که امراض مرتبط به سن، استفاده بیش از حد از الکول و دوا ها رو به افزایش است.

اما نکات مثبت این گزارش نشان می دهد که امریکایی ها در مجموع زندگی صحتمند دارند و این امر به دلیل تداوی سکته های مغزی و امراض سرطانی سینه و روده های بزرگ قابل مشاهده می باشد.

باآنهم، ایالات متحده امریکا از سایر کشور های ثروتمند جهان در پیشرفت سلامتی جامعه عقب مانده است.

محققان می خواهند برنامه های بیشتر صحت عامه برای امریکایی ها روی دست گرفته شود تا کیفیت زندگی آنان را بهبود بخشد.
XS
SM
MD
LG