لینک های دسترسی

Breaking News

روز دوم :بدون ثبت نام نامزدی برای کرسی ریاست جمهوری


Afghanistan Independent Election Commission Interior
در روز دوم ثبت نام نیز هیچ فردی برای نامزد شدن به کرسی ریاست جمهوری به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مراجعه نکرد.

در دومین روز ثبت نام باز هم مثل روز گذشته با وجودیکه 36 تن بسته های معلوماتی را در مورد شرایط کاندید شدن به کرسی ریاست جمهوری اخذ نموده اند اما هیچ فردی به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام نرفت.

ضیاالحق امرخیل رییس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات گفت : ازجمله 36 تن که بسته های معلوماتی انتخاباتی را اخذ نموده اند یک تن آن خانم میباشد.

وی یکی از دلایل مراجعه نکردن افراد را برای نامزد شدن به کرسی ریاست جمهوری دراین دو روز،سخت شدن شرایط برای کاندید های ریاست جمهوری خواند.

نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به صدای امریکا گفت : تاحال 137 تن در سرتاسر افغانستان در شوراهای ولایتی ثبت نام نموده اند که 15 تن آنان زنان میباشد.

اما وی درمورد اینکه در کدام ولایات حضور کاندیدهای شورا های ولایتی بیشتر بوده است جزییات نداد.

قرار معلومات کمیسیون مستقل انتخابات :تا حال بیشتر از 14 صد تن بسته های معلوماتی شوراهای ولایتی را بدست آورده اند که 128 تن آنان را زنان تشکیل میدهد.

روند ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری وشورای ولایتی تا 14 میزان ادامه مییابد.

اما شماری از کارشناسان سیاسی به این باور اند که زد وبندهای سیاسی میان گروه ها وشخصیت های سیاسی سبب گردیده تا این گروه ها نتوانند روی کاندیدی مشخصی به توافق برسند.

میاگل وثیق یک تن از آگاهان سیاسی گفت :ایتلاف های انتخاباتی که تا حال به وجود آمده مستحکم نیست وخیلی شکننده است.

وی افزود:این اتحاد های انتخاباتی به بسیار عجله شکل گرفت اما در داخل آن مشکلاتی وجود دارد که نمیتوانند روی کاندیدی مشخصی توافق کنند.

به گفته آقای وثیق کاندید شدن در این دور نسبت به دور های دیگر فرق میکند ومسوولیت این کرسی نیز بیشتر میگردد وشاید این مورد هم شماری از کاندیدان را متردد ساخته باشد که تا حال تصمیم نتوانسته اند بگیرند که خود را کاندید نمایند یا نه.

مطابق قانون انتخابات، يك كانديد رياست جمهوري بايد يكصد هزار كاپی كارت رای دهی ويك ميليون افغاني تضمين به كميسيون انتخابات بدهد اما كانديدهای شورا هاي ولايتي 600 كاپي كارت رای دهندگان را براي كانديد شدن و20 هزار افغانی را به كميسيون ضمانت بگذارند .
XS
SM
MD
LG