لینک های دسترسی

Breaking News

اشتراک کمرنگ زنان در انتخابات


Women and Afghan elections
Women and Afghan elections

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اشتراک زنان درپروسه ثبت نام کمرنگ بوده است.

ضیا الحق امرخیل رییس دار الانشاء کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نشست برای آگاهی زنان واشتراک زنان در انتخابات گفت: "تا حا ل آنچه ما توقع داشتیم زنان کمتر خلاف انتظار ما د رروند ثبت نام سهم گرفته اند ".

به گفته وی ،از آغاز ثبت نام تا حال بیشتر از یک میلیون تن کارت رای دهی اخذ نموده اند که 29 درصد آنان را زنان تشکیل میدهد .

اقای امرخیل افزود : این رقم خیلی کم است وباعث نگرانی این کمیسیون میباشد وباید مشارکت زنان در انتخابات بیشتر گردد .

قبلا این کمیسیون گفته بود که 13 میلیون تن در افغانستان واجد شرایط رای دهی اند اما بیشتر از 17 میلیون تن کارت رای دهی اخذ کرده اند .

برخی از کارشناسان سیاسی به این باور اند که نبود امنیت در برخی از مناطق وسنتی بودن جامعه باعث گردیده تا برخی از زنان نتوانند در روند انتخابات در مناطق دور دست وناامن، نقش فعال داشته باشند .

برداشتن تبعیض جنسیتی

شماری از فعالین حقوق زن دراین نشست گفتند که آنها در انتخابات آینده به کسی رای خواهند داد که در از میان برداشتن تبعیض جنسیتی وتامین حقوق زنان متعهد باشد وبه وعده های خود عمل نمایند .

شفیقه حبیبی یک تن از فعالان حقوق زن در این نشست گفت :"ما به کسی رای میدهیم که با ما وعده نماید که حقوق زنان را تامین ودست آوردهای ده ساله زنان را حفظ نماید در غیر آن آنان به هیچ نامزدی رای نخواهند داد ".
XS
SM
MD
LG