لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما: رهبر فلسطینی همواره خشونت را رد کرده است


باراک اوباما و محمود عباس
رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که موقف امریکا در قبال مذاکرات صلح شرق میانه ثابت است.

باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از محمود عباس، رئیس ادارۀ فلسطینی به عنوان رهبری یاد کرد که همواره خشونت را رد کرده است.

او گفت:" رئیس جمهور عباس به گونۀ پیهم خشونت را رد کرده و نیازمندی به صلح را درک کرده است. من به خاطر این تلاش های وی سپاسگذار استم."

یکی از مسایل عمده که سد راه رسیدن به توافق در مذاکرات صلح شرق میانه شده است، اعمار و گسترش شهرک های یهودی نشین در ساحاتی است که فلسطینیان آن را جزء قلمرو کشور آیندۀ فلسطینی می پندارند.

آقای اوباما موقف ایالات متحده را باردیگر تصریح کرده گفت که مذاکرات صلح شرق میانه میان اسرائیلیان و فلسطینیان باید بر مبنای مرزبندی های سال ۱۹۶۷باشد، طوریکه سازمان ملل متحد آن را به رسمیت می شناسد.

او افزود:"موقف ایالات متحده روشن بوده است؛ مرز اسرائیل و فلسطین باید بر اساس خطوط مرزی سال ۱۹۶۷باشد و هردوجانب بر آن توافق کنند، تا باشد که مرز های امن و شناخته شده میان دو کشور با تدابیر قوی امنیتی به میان آید و اسرائیل این قابلیت را برخوردار شود که به خودی خود بر ضد هرگونه تهدید از خویش دفاع کند."

بر اساس مرزبندی های سال ۱۹۶۷سرزمین های فلسطینی در برگیرندۀ کرانۀ غربی، بخش عرب نشین شرق بیت المقدس و نوار غزه می باشد.

انتظار اسرائیل از موقف ایران

مقام های اسرائیلی منتظر بودندکه موقف حکومت جدید ایران را در قبال مشکلات شرق میانه به ویژه اسرائیل و فلسطین و برنامۀ هسته یی تهران درک کنند.

یوفال ستینیتز، وزیر کابینۀ اسرائیل در امور ستراتیژیک از سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز تاسف کرد.

او گفت:"حرف تازه یی از تهران نشنیدیم، تعهد روشنی برای پایان بخشیدن به برنامۀ هسته یی ایران صورت نگرفت.او زمانیکه در مورد مناقشۀ اسرائیلیان و فلسطینیان صحبت می کرد، حکومت اسرائیل را به رسمیت نشناخت و حتا نامی از آن نبرد".

رئیس جمهور ایران گفت که در توازن نیروی جهانی باید تغییر رونما شود.

مقام های اسرائیلی با اشاره به این بیانات می گویند که ایران می خواهد با دست یافتن به سلاح هسته یی، توازن سرتاسری قوا را جهان تغییر دهد.

اما ایران همواره این ادعا را رد کرده می گوید که برنامۀ هسته یی آن کشور ماهیت صلح آمیز دارد و هدف آن تولید انرژی و مقاصد طبی است.

گزارش: رویترز
برگردان: نجیب الله احمدیار
XS
SM
MD
LG