لینک های دسترسی

Breaking News

موارد تخنیکی قرار داد امنیتی افغانستان وامریکا تکمیل گردیده است


داکتر اشرف غنی احمدزی
داکتر اشرف غنی احمدزی
رییس کمیسیون پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی میگوید تمام موارد تخنیکی قرار داد امنیتی افغانستان-امریکا به پایه اکمال رسیده است وفقط بحث سیاسی آن باقی مانده است .

داکتراشرف غنی احمدزی رییس این کمیسیون درمصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت : بحث سیاسی آن هم با برگشت رییس جمهور حامد کرزی از کشور چین مورد رسیدگی قرار میگیرد .

داکتر اشرف غنی احمدزی یکی از اعضای دو نفره حکومت افغانستان درقبال مذاکره در مورد پیمان امنیتی با امریکا میباشد .

وی تاکید نمود که نهایی سازی بحث سیاسی این پیمان بنابر اصل قانون از جانب نهاد های انتخاباتی (رییس جمهور وشورای ملی )مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به گفته آقای احمدزی ،در جریان هفته گذشته آن موارد را که از نظر تخنیکی باید روی آن بحث صورت میگرفت بنابر تلاش های وی برای رسیدگی اخیر امضای این پیمان نهایی گردیده است .

تعرض همسایه ها به کشور

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان هم چنان میخواهد که درصورت تجاور هر کشور دیگر به افغانستان امریکا باید از افغانستان دفاع نماید واین مورد در موافقتنامه امنیتی نیز جا داده شود .

آقای احمدزی در مورد نقطه اختلاف حکومت افغان با امریکا در قبال تضمین بحث تعرض کشورهای همسایه با نوع نگاهی موجود از تعریف تعرض مستقیم و یا غیر مستقیم گفت : این همان مسایل سیاسی اند که باید دو طرف از نظر سیاسی روی آن به توافق برسند و امید وار است که در این بحث مجموع نقاط گره خورده منافع ملی دو طرف در نظر گرفته شود .

به گفته وی ،این گونه بحث های مهم سیاسی ،مستلزم چانه زنی های سیاسی است.

آقای احمدزی هم چنان در جواب این پرسش که اگر وی خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نماید ماموریت موجود سیاسی اش را چگونه با کاندیداتوریش جدا خواهد ساخت گفت که در آن صورت ناگزیر است تا از پست نمایندگی جانب حکومت افغان درقبال این پیمان استعفا بدهد.

اما وی گفت :"اگر حکومت افغان این موضوع را به ستره محکمه راجع بسازد که آیا من با وجودیکه چنین یک روند مهم را پیش میبرم خود را کاندید ریاست جمهوری خواهم توانست یا اینکه قبل از نامزدی از این وظیفه باید استعفا بدهم ."

وی افزود:در آن صورت هرفیصله که ستره محکمه نمود مطابق آن عمل خواهد کرد.

با وجودیکه حکومت امریکا خواهان هر چه زودترامضای پیمان امینتی است که باید تا ماه اکتوبرامضاشود اما حامد کرزی رییس جمهور افغانستان بار ها تاکید نموده است تا زمانیکه همه خواستهای افغانستان ومنافع این کشوردر این پیمان در نظر گرفته نشود به امضای این پیمان عجله یی ندارد .

تضمین امنیت ،آموزش وتجهیز نیروهای امنیتی وتقویت اقتصاد افغانستان ازموارد عمده ایست که رییس جمهور کشور بارها به آن تاکید کرده است که اگر این موارد درنظر گرفته نشود حکومت افغانستان نیازی به امضای این پیمان ندارد.

گفتگو ها روی این پیمان از ماه ها به این طرف ادامه دارد یکبار به دلیل باز شدن دفتر طالبان درقطر وافراشته شدن بیرق طالبان این گفتگو ها از سوی حکومت افغانستان به حالت تعلیق درآمد اما بعد از مدتی این گفتگو ها از سرگرفته شد که اشرف غنی احمدزی رییس کمیسیون پروسه انتقال وداکتر رنگین دادفر سپنتا رییس شورای امنیت ملی آنرا پیش میبرند.

دولت افغانستان تاکید کرده است که د رمورد این پیمان تصمیم آخری را مردم افغانستان در یک لویه جرگه خواهند گرفت.

پیمان امنیتی بخشی از پیمان استراتیژیک امریکا وافغانستان است که پیمان استراتیژیک در ماه می سال 2012 میان دو کشور به امضا رسید ودر آن وقت فیصله گردید تا وزرای دو کشور درمدت یکسال روی بخش امنیتی این پیمان کار کنند وآنرا نهایی نمایند.
XS
SM
MD
LG