لینک های دسترسی

Breaking News

رسیدگی به شکایات کاندیدان رد شده ریاست جمهوری


رسیدگی علنی شکایات کاندیدان رد شده
رسیدگی علنی شکایات کاندیدان رد شده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز آغاز گردید .

از جمله 17 کاندید رد شده ریاست جمهوری به تعداد 16 تن آنهابا حضور به کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد رد شدن شان از لست ابتدایی کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری دلایل شانرا به این کمیسیون ارایه نمودند .

ستار سعادت رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت: اسناد کاندیدان ریاست جمهوری در مدت هفت روز آینده بررسی خواهد شد .
وی از کاندیدان خواست تا دلایل واسناد شان را یکبار دیگر به این کمیسیون بسپارند تا مورد بررسی قرار گیرد.

آقای سعادت گفت:"ما نمیخواهیم تصامیمی که گرفته میشود در عقب پرده باشد وکسانیکه در باره آنها تصمیم گرفته میشود از آن خبر نشوند ودر تاریکی بمانند ما این تصمیم را گرفتیم که هرکس بتواند از حق خود دفاع کند وحقش تلف نگردد ."

دراین جلسه کاندیدان ریاست جمهوری یک به یک دلایل شانرا ابراز نمودند واز کمیسیون خواستند تا تمام موارد را که کمیسیون مستقل انتخابات درباره آنها داشته وبه اساس آن آنها را حذف نموده یکبار دیگر به صورت جدی بررسی نماید .

بازنگری درمورد اسناد کاندیدان رد شده

این کاندیدان ادعا نمودند که کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل مشکلات تخنیکی که داشته نتوانسته که کاپی های یکصد هزار کارت آنها را به صورت درست آن بررسی نماید وباید اسناد 17 کاندید رد شده وکاندیدان که در لست ابتدایی آمده به صورت عادلانه یکبار دیگر بازنگری گردد .

محمد داود سلطان زوی که به دلیل داشتن پاسپورت امریکایی از لست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری نامش حذف گردیده است امروز در حضور رسانه ها در کمیسیون شکایات انتخاباتی:گفت که وی از تابعیت دو گانه اش گذشته است وتایید وزارت خارجه امریکا را نیز با خود دارد .

وی افزود:در سند که دردست دارد نشاندهنده اینست که از امریکا ترک تابعیت کرده است .

داکتر احمد داور نادی کاندیدی دیگری است که به دلیل تکمیل نکردن تعداد کارت های حمایتی نامش از لست ابتدایی حذف گردید ه است اما وی این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را نمی پذیرد وخواهان بررسی دوباره اسنادش است.
وی افزود:برخورد کمیسیون مستقل انتخابات یک عمل غیر قانونی وغیر مسلکی بوده است چون این بررسی ها در حضور ناظرین صورت نگرفته وافراد غیر مسلکی این موارد را بررسی نموده است .

آقای نادی گفت:"برای ما طرزالعمل ومحاسبه اسناد ما به صورت دقیق بیان نشده بود مه به هیچ نتیجه گیری که قبل از قبل ابلاغ نشده باشد وطرز العمل بیان نشده باشد اعتبار واعتماد کرده نمیتوانم وبدون شک حق ما تلف شده است ما در مورد سیستم ،طرزالعمل ،برخورد وتمام مسایل وچه کسانیکه در لست 17 گانه آمدند وکسانیکه در لست ده گانه آمدند ما یقین داریم که یک معیار دوگانه در باره ما صورت گرفته و برای بار دوم نیز بررسی در مورد اسناد ما صورت بگیرد."

ستار سعادت رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از شنیدن دلایل کاندیدان رد شده گفت : دلایل کاندیدان ریاست جمهوری شنیده میشود وبه اساس همین دلایل هیت که قبلا تعین گردیده تمام اسناد را در کمیسیون مستقل انتخابات بررسی مینماید ونتیجه بررسی های کمیسیون را در روز آخر اعلام مینمایند .

وی افزود که در مورد 10 کاندیدی که در لست نهایی راه یافته اند نیز همچو یک جلسه را خواهند گرفت.

قبلا کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود به اساس شکایت های که به این کمیسیون رسیده است امکان دارد که فهرست کاندیدان ریاست جمهوری زیاد ویا هم کمتر گردد .

کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تا حال 650 شکایت برای آنها رسیده است که27 مورد آن در مورد کاندیدان ریاست جمهوری ومتباقی آن در مورد کاندید های شورا های ولایتی میباشد .

قرار است بعد از بررسی شکایت های رسیده به این کمیسییون لست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی به تاریخ 25 عقرب اعلام گردد .
XS
SM
MD
LG