لینک های دسترسی

Breaking News

افشای نامهای مقامهای دولتی در صورت مداخله در ا نتخابات


ضیاالحق امرخیل
رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اگر مقام های دولتی در امور انتخابات مداخله نمایند این کمیسیون نامهای آنها را افشا خواهد نمود .

ضیاالحق امرخیل رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات درنشستی که از سوی نهاد دموکراسی انترنشنل در مورد قوانین انتخاباتی ونقش رسانه ها برگزارگردیده بود گفت:کمیسیون مستقل انتخابات برای هیچ یک از مقامهای دولتی اجازه نمیدهد که انتخابات را مطابق میل خودبچرخاند ویا به طرفداری از یک کاندید ویا برخلاف آن کار کند .

وی افزود: در صورتیکه مقامهای دولتی دراین روند مداخله کنند اینبار کمیسیون مستقل انتخابات خاموش نمی نشیند ،نامها وچهره های آنها برملا خواهد نمود .

آقای امرخیل از کاندیدان نیز خواست که از راه های مشروع کمپاین کنند وبرنامه های شانرا مطابق تقسیم اوقات انتخاباتی تشریح کنند وکمپاین غیرمشروع نکنند واز روابط وظوابط کارنگیرند .

وی هشدارداد که در غیر ان صورت کمیسیون خاموش نمی نشیند پاک کاری را شروع میکند وچهره های شانرا به مردم افشا میکند .

کمیسیون مستقل انتخابات در حالی این هشدار را به کاندیدا ومقامات دولتی میدهد که حامد کرزی رییس جمهور کشور روز گذشته در دیدار با خانم برونس سیدا وارسی وزیر دولت بریتانیا در آسیا گفت که روند انتخابات با شفافیت پیش میرود وتلاش میشود تا از مداخلات داخلی وخارجی دراین روند جلوگیری گردد.

آقای کرزی افزود:تا بدون هر نوع مداخله مردم بتوانند دریک انتخابات شفاف،آزاد وعادلانه اشتراک نمایند وکسی را به حیث رییس جمهورشان انتخاب نمایند که مورد قبول همه افغانها باشد .
قبلا نیز رییس جمهور کشور با صدور فرمانی از مقامها وکارمندان دولت خواسته بود تا درامور انتخابات مداخله ننمایند ودراین پروسه کاملا بیطرف باشند .

جلوگیری از چالشهای انتخابات گذشته در انتخابات آینده

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون تلاش مینماید تا با چالشهای که انتخابات گذشته با آن روبرو بود آن چالشها را از سرراه انتخابات آینده بردارد .

رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گفت د رانتخابات گذشته در جاییکه ناامنی بود ،نظارت دقیق از پروسه انتخابات صورت نگرفت ،کارمندان انتخاباتی به صورت دقیق آن انتخاب واستخدام نشده بودند ودر جاییکه افراد زورمند وزور دار از زوروپول خود استفاده کردند ورسانه ها وجود نداشت ،تقلب صورت گرفته بود .

وی افزود:برای جلوگیری از تقلب کمیسیون تلاش مینماید تا در تمام مراکز رای دهی امنیت تامین گردد،نظارت دقیق صورت گیرد وکارمندان انتخاباتی به صورت دقیق انتخاب گردد ،در ان صورت هیچ کس نمیتواند که تقلب نماید.

ذکریا بارکزی مشاور ارشد دموکراسی انترنشنل ورییس دیده بان دموکراسی افغانستان دراین نشست گفت:تمام نهاد های ذیربط به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ،در مورد یک برنامه موثر جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده باید کار کنند وآنرا به زودترین فرصت به رسانه ها ومردم اعلام کنند تا هم جلوگیری از تقلب گردد وهم مردم بتوانند دراین پروسه اشتراک نمایند .

آقای امرخیل رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات دراین نشست از تمام نهاد های که از کمیسیون مستقل انتخابات اعتبار نامه گرفته اند خواست تا از این پروسه به صورت دقیق وبیطرفانه نظارت کنند .

نقش رسانه ها در آگاهی دهی وتشویق مردم به انتخابات

دراین نشست اشتراک کنندگان نقش رسانه ها را درآگاهی دهی مردم از پروسه انتخابات واشتراک آنها در این پروسه مهم خواندند .

آقای امرخیل گفت:برای پیشبرد این پروسه باید تمام افغانها به شمول جامعه مدنی ،احزاب ورسانه ها با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نمایند.

به گفته وی ،رسانه ها یک مسوولیت بزرگ دارند وباید این مسوولیت خود را به جا کنند،نه از کاندیدی حمایت کنند ونه علیه کاندید تبلیغ نمایند ،به اصول رفتار انتخاباتی وفا دارباشند تا به این پروسه ملی صدمه وارد نگردد.

ذکریا بارکزی مشاور ارشد دموکراسی انترنشنل ورییس دیده بان دموکراسی افغانستان نیز نقش رسانه ها را در پروسه انتخابات نقش کلیدی خواند وگفت:برای اینکه مردم افغانستان ارزش رای خود را بدانند ودراین پروسه سهم فعال داشته باشند نقش رسانه ها در آگاهی مرد م از این پروسه مهم است .

غلام نبی فراهی معین اطلاعات وفرهنگ دراین نشست گفت :مسوولیت رسانه ها بعد از این زیاد میشود وآنها باید به طرف حقایق بروند .

وی افزود:رسانه ها باید قسمی برنامه های خود را عیار کنند که مردم را به انتخابات تشویق نمایند تا انتخابات شفاف برگزار گردد ورای مردم به هدر نرود وتوسط رسانه ها حق مردم گرفته شود .
XS
SM
MD
LG