لینک های دسترسی

Breaking News

کسب شهروندی امریکا از طریق خدمت نظامی


یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۲ جورج بش، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا در فرمانی اعلام نمود هرفردی که حتی یک روز هم در صفوف قوای نظامی امریکا خدمت نموده باشد، می تواند تقاضای شهروندی ایالات متحده را نماید.

زمانی که یک فرد به صفوف قوای امریکایی می پیوندد شاید هدفش تامین امنیت ملی امریکا یا حمایت از امنیت بین المللی باشد اما شاید شمار دیگری از افراد در پی کسب شهروندی امریکا باشند.

طی یازده سال گذشته حدود ۹۲۰۰۰ تن ازطریق خدمات در اردوی امریکا تابعیت ایالات متحده را ، سریعتر از روال معمول،بدست آورده اند. اداره شهروندی و مهاجرت امریکا امسال به ۸۰۰۰ نظامیان، ازکشورهای مختلف جهان بشمول افغانستان، شهروندی امریکا را اعطا نمود. است.

درین میان روز چهارشنبه در مراسمی دربنای یادگاری زنان سربازامریکایی در ویرجینیابرای چهل تن که تعدادی از آنها در اردوی امریکا خدمت نموده بودند، تصدیقنامه های شهروندی امریکا داده شد.

شرایط پذیرش در قوای امریکایی
شرایط بدست آوردن تابعیت امریکایی ازطریق خدمت در صفوف اردوی امریکا به چند نکته خلاصه می شود: داشتن اخلاق نظامی، صحبت به انگلیسی، معلومات درمورد حکومت امریکا و تاریخ آن، تعهد به قانون اساسی امریکا.

یک فرد می تواند با یکسال خدمت درقوای امریکایی به تابعیت امریکای درخواستی بدهند. افرادیکه بعد ازیازدهم سپتامبر از کشور های مختلف در جمع قوای ائتلاف بین المللی در کشور های عراق و افغانستان خدمت نموده اند، مستحق تقاضای تابعیت امریکای استند.

قوای امریکایی اتباع خارجی را که اقامت دایمی امریکا یا گرین کارت دارند، استخدام میکنند. ویزه تحصیل و یا ویزه توریستی برای پیوستن به اردوی امریکا کافی نیست. افرادی که کارت اقامت امریکا داشته باشند با پیوستن به قوای امریکایی درمدت کمتر از معیاد معین پنج سال برای اخذ شهروندی امریکا، میتوانند تابعیت این کشور را بدست أورند.

دیگر شیوه ها
اخیرأ تعدادی زیادی از افغانها که بحیث ترجمان با قوای امریکایی کارنموده اند با درخواستی به اقامت امریکا، در انتظار بدست أوردن ویزه امریکا بسر میبرند. عده ای کمی ازین ترجمان ها با بدست أوردن کارت سبز امریکا مهاجرت نموده اند.

با نزدیک شدن معیاد تعین شدن خروج کامل قوای امریکایی الی اخیر سال آینده، این تعداد ترجمان های افغان هراس دارند که بخاطر خدمات شان هدف طالبان قرار خواهند گرفت. عده ای دیگری بخاطر حفظ جان خویش تقاضای ویزه امریکا نموده اند و تاکنون در انتظار بسر میبرند.

درواشنگتن لوری شیالبا، معین بخش تابعیت و مهاجرت امریکا درصحبت با صدای امریکا در مورد سرعت پروسه ویزه برای ترجمان های افغان تاکید نمود.

"چیزیکه برای شما بگویم این است که بخش مهاجرت و تابعیت امریکا درین پروسه سریع اقدام میکند. بعد از بدست أوردن درخواستی ویزه برای ترجمان های افغان پروسه ما بطور حد اکثر سه الی ده روزرا دربر میگیرد. ما این درخواستی ها را سریع پیش میبریم."

پاول میکانی، کرنیل بازنشسته اردوی امریکا، قبلآ مدت چند سالی در پایگاه نظامی فینیکس در کابل اجرای وظیفه نموده بود در صحبت با صدای امریکا گفت وی با ترجمان های افغان تجربه عالی داشته است.

"ترجمان ها بسیار طرفدار امریکا استند و ازما حمایت میکنند. از نظر نظامی ما باید با آغوش باز ترجمان ها را به امریکا بپذیریم. بخصوص موقع که ما از آن کشور خارج شویم جان آنها در خطر است. آنها قربانی بزرگ را متحمل میشوند تا با ما کارکنندو از ما حمایت کنند. "

ترجمان های افغان با گرفتن خطر در صف اردوی امریکا خدمت میکنند و امیدوار استند تا روزی رویای امریکایی آنها نیز به واقعیت مبدل شود.

XS
SM
MD
LG