لینک های دسترسی

Breaking News

برکناری کارمندان دولت در صورت مداخله در انتخابات


President Karzai
President Karzai
رییس جمهور کشور میگوید که کمیسیون انتخابات در صورت مداخله کدام کارمند دولتی درانتخابات میتواند که خواهان برکناری وی شود .

حامد کرزی که دریک نشست خبری در کابل در مورد برگزاری لویه جرگه وسند امنیتی با امریکا صحبت میکرد، گفت :کاندیدان ریاست جمهوری در دولت دوستان وطرفدارانی دارند وطبیعی است طرفداران کاندیدان کوشش های هم میکننداما تا وقتی که این طرفداری با استفاده از امکانات دولتی نباشد ،اما اگر از امکانات دولتی استفاده کنند باز ممانعت وجود دارد .

وی افزود :این مورد را با کمیسیونهای شکایات انتخاباتی ومستقل انتخابات در میان گذاشته است که در صورت مشاهده چنین موردی وداشتن معلومات موثق آنها میتوانند که از وی خواهان برکناری آن کارمند دولتی شوند واز این صلاحیت خود با جریت استفاده کنند .

حامد کرزی در مورد عدم مداخله کارمندان دولت فرمانی را نیز قبلا صادر نموده بود که در آن آمده بود که درصورت مداخله کدام عضو دولت در انتخابات ویا استفاده از امکانات دولتی به نفع کدام کاندید درصورت موجودیت اسناد مطابق قانون با وی برخوردصورت میگیرد.

آقای کرزی یکبار دیگر به برگزاری انتخابات بدون هرنوع مداخله تاکید نمود وگفت:انتخابات برگزار میگردد که در آن نه مداخله دولت ونه مداخله خارجی ها باشد.

وی خاطر نشان کرد که مداخله خارجی ها را در انتخابات فراموش نکنید همین مداخله خارجی ها در انتخابات گذشته تاوان های زیادی را رسانده است .

وی افزود:در این انتخابات تلاش میشود که هم از مداخله خارجی ها وهم مداخله دولت جلوگیری شود .

کمپاین کاندید ها در لویه جرگه مشورتی

در لویه جرگه مشورتی از کاندیدان ریاست جمهوری نیز دعوت شده است ودر جرگه یی که بیشتر از 2500 تن متنفذین وبزرگان قوم ونماینده های مردم شرکت میکنند برای کاندیدان محل مناسبی برای کمپاین شان نیز میباشد .

رییس جمهورکشور نیز تایید نمود که کاندیدان درجرگه کمپاین خود را میکنند و گفت :"کاندیدانی که در جرگه دعوت شده اند مطمین هستیم که از دید منافع ملی افغانستان در جرگه شرکت میکنند و در لابلای دید وباز دید خود از جرگه طبیعی است که به خود کمپاین هم میکنند اما این یک امر طبیعی است ."

وی افزود:اما آرزوی حکومت افغانستان اینست تا انها در این جرگه تمام مواد قرارد اد امنیتی میان دو کشور را به دقت مطالعه کنند ود رمورد آن مشوره بدهند تا مواردی که اضافه نشده درآن جا داده شود.

لویه جرگه مشوره در اخیر هفته آینده به منظوربحث روی مواد قرار داد امنیتی میان افغانستان وامریکا به اشتراک بیشتر از 2500 تن از بزرگان قوم ،اعضای شورای ملی ،حقوقدانان ،نماینده های مهاجرین افغان در کشورهای ایران وپاکستان واروپا درکابل برگزار میگردد .

رییس جمهور مخالف کاندیدی برادرش

از جمله 27 تن که خود را کاندید ریاست جمهوری نموده ودر لست ابتدایی هم راه یافته یکی هم قیوم کرزی برادر رییس جمهور کرزی است .

اما در این نشست خبری رییس جمهور گفت که وی خواهان کاندید کردن برادرش نبود وچنین مشوره را هم به وی داده بود.

وی افزود:قیوم کرزی خود فیصله کرده که در انتخابات خود را کاندید نماید واختیار کامل خود را دارد که به حیث شهروند افغانستان آن حقی را که قانون اساسی برایش داده ،استفاده نماید وگفت:"مشوره من به قیوم کرزی این بوده که لازم نمیدانم که خود را کاندید کند."

در لست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری ده تن راه یافته اند وقرار بود لست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری بعد ازرسیدگی به اعتراضات کاندیدان رد شده ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی به تاریخ 25 عقرب نشرگردد.

اما کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که نشرلست نهایی به دلیل بررسی شفاف از اعتراضات رسیده به تعویق افتاده است وممکن تا چند روز آینده بررسی های آنها روی اعتراضات تکمیل واین کمیسیون نتیجه آنرا به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد تا آن کمیسیون مطابق آن لست نهایی را اعلام نماید .
XS
SM
MD
LG