لینک های دسترسی

Breaking News

خواست کرزی از مخالفان برای اشتراک در لویه جرگه


حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و طالبان خواست تا در لوی جرگه مشورتی شرکت کنند.

حامد کرزی که در یک نشست خبری سخن میزد شرکت این گروه های مخالف را به خیر جرگه میداند و میگوید آنان باید نظریات مؤافق و مخالف خود را بدهند.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت:

" ما دعوت کردیم و باز هم دعوت میکنم از ایشان لطفاً بیایند به این جرگه ملی مردم افغانستان اشتراک کنند، صدای خود را بلند کنند و اعتراض خود را بلند کنند".

رئیس جمهور در حالی روی شرکت نمایند گان مخالفین در جرگه مشورتی تاکید کرد که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با نشر اعلامیه شرکت در این جرگه را رد کرده است.

همچنان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار دراین اعلامیه گفته است حضور نظامی امریکا و ناتو در افغانستان برای آنان تحت هیچ عنوانی قابل قبول نیست.

حامد کرزی همچنان از شرکت کننده گان لوی جرگه مشورتی خواست که قرارداد امنیتی با امریکا را با دقت و به دور از هر نوع فشار ارزیابی کنند.

حامد کرزی همچنان گفت کاندیدان ریاست جمهوری که قرار است در جرگه مشورتی شرک کنند باید قرارداد را به دقت مطالعه کنند و اگر کدام مواردی است که به نفع منافع و ثبات افغانستان نیست نظر و مشوره خود را بدهند.

او گفت امکان دارد نامزدان ریاست جمهوری در جرگه برای بدست آوردن حمایت افراد و اشخاص تلاش کنند اما تاکید کرد که از نامزدان نیز دعوت شده که تنها روی قرارداد امنیتی مشوره بدهند.

رئیس جمهور همچنان تاکید کرد که موضوع مورد بحث جرگه تنها قرارداد امنیتی با امریکا است و دیگر هیچ اجندای در آن شامل نیست.

حامد کرزی این قرارداد را برای افغانستان بسیار با اهمیت خواند گفت مشوره جرگه در این مورد برایش بسیار مهم است.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت:

" حامد کرزی همچنان تایید کرد که قرارداد امنیتی با امریکا در سطح منطقه و جهان مخالفین و طرفداران خود را دارد و او با تمام جوانب در این مورد صبحت کرده است."

رئیس جمهور کرزی گفت درمورد دیدگاه ها و مؤقف کشور ها بخصوص کشور های همسایه در رابطه به امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا وضاحت خواهد داد.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت:

" جرگه مشورتی به منظور گرفتن مشوره مردم برای اتخاذ تصمیم نهایی جهت امضای قرارداد امنیتی با امرکیا به روز پنج شنبه که با ۳۰ ماه عقرب مصادف است برگزار می شود. "

مسوولین کمیسیون تدویر لویه جرگه مشورتی گفته اند از سراسر افغانستان دو هزار پنج صد تن در این جرگه شرکت خواهند کرد.

جرگه مشورتی برای پنج روز ادامه خواهد یافت.
XS
SM
MD
LG