لینک های دسترسی

Breaking News

کمیسیون مستقل انتخابات لست نهایی کاندیدها را اعلام نمود


اعلام لست نهایی کاندیدان
کمیسیون مستقل انتخابات امروز رسمآ لست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی را اعلام نمود.

این کمیسیون بعد از آن لست نهایی کاندیدان را اعلام کرد کرد که روز گذشته کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه بررسی های شانرا از اعتراضات کاندیدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی به این کمیسیو ن فرستاد .

درنتیجه بررسی های کمیسیون شکایات انتخابات ، نام یک تن به لست ریاست جمهوری ونام ۷۶ تن به لست شورای های ولایتی اضافه گردید ونام چهل تن نیز به دلیل عدم تکمیل اسناد تحصیلی از لست حذف شده است .

عبدالرحمان هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات در نشست خبری که درآن سه تن از کاندیدان ریاست جمهوری ومعاونین برخی از کاندیدان دیگر نیز حضور داشت به خبرنگاران گفت :در لست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری ۱۱تن ودرلست نهایی شورا های ولایتی ۲۷۱۳تن که ۳۰۸ تن آنان را زنان تشکیل میدهد،راه یافته اند .

وی افزود:نام محمد داود سلطان زوی که قبلا به دلیل عدم تکمیل اسناد ش از لست ابتدایی حذف گردیده بود ،در لست نهایی اضافه گردیده است .

به گفته آقای هوتکی ،محمد داود سلطان زوی زمانیکه اسناد را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده بود سند تابعیت اش بنابر مشکلی که با وزارت خارجه داشت به این کمیسیون نرسیده بود اما وی بعدا این سند را به کمیسیون شکایات انتخاباتی سپرد ونامش درلست اضافه شد .

قطب الدین هلال ،داکترعبدالله عبدالله ،قیوم کرزی،سترجنرال عبدالرحیم وردک،محمد داود سلطان زوی،پوهاند عبدالرب رسول سیاف،زلمی رسول،اشرف غنی احمدزی ،هدایت امین ارسلا ،محمد شفیق گل آقا شیرزوی وسردارنادرنعیم کاندیدانی اند که درلست نهایی ریاست جمهوری راه یافته اند .

معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون بررسی از اسناد کاندیدان را با دقت وشفافیت تمام انجام داده است وحاضر است که از کارکرد خود دراین مورد دفاع نماید اما وی نگفت که چرا نام برخی از کاندیدان شوراهای ولایتی که اکنون در لست شامل گردیده بودند ،از سوی این کمیسیون رد شده بود .

آغاز کمپاین کاندیدها

آقای عبدالرحمان هوتکی گفت :بعد از اعلام لست نهایی مرحله دوم انتخابات که کمپاین انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی است ،آغاز میگردد .

به گفته وی ،کمپاین کاندیدان ریاست جمهوری به تاریخ ۱۳ دلو آغاز وبه مدت دو ماه ادامه مییباید وکمپاین کاندیدان شوراهای ولایتی به تاریخ ۱۳ حوت آغاز وبرای مدت یکماه میباشد .

اما آقای هوتکی گفت :اجرای هرنوع کمپاین قبل از معیاد معینه آن خلاف قانون میباشد و کاندید ها باید درزمان کمپاین اصول رفتاری ورهنمود های کمیسیون مستقل انتخابات را مراعات نمایند .

معاون کمیسیون مستقل انتخابات افزود:اگر کاندیدی قبل از تاریخ کمپاین ،دست به مبارزات انتخاباتی میزند ،مطابق اصول رفتاری انتخابات با وی برخورد قانونی صورت میگیرد.

وی یکبار دیگر تاکید نمود که انتخابات در زمان معینه آن صورت میگیرد وکمیسیون مستقل انتخابات با ایجاد سهولت های لازم زمینه یک انتخابات همه شمول را فراهم میکند .

اما وی خاطر نشان کرد که بدون همکاری نهاد های دولتی وغیر دولتی هم ازاحزاب سیاسی ،نهاد های جامعه مدنی و مردم این کمیسیون نمیتواند که به تنهایی کاری را انجام دهد .

آقای هوتکی تاکید کرد که به هیچ نهاد ویا فرد اجازه مداخله در امورد انتخاباتی داده نمیشود ودر صورت هرنوع مداخله اقدام لازم صورت خواهد گرفت .

معاون کمیسیون مستقل انتخابات خاطر نشان کرد که این کمیسیون به همکاری تخنیکی ومالی نهاد های بین المللی نیاز دارد اما به آنها اجازه هیچگونه مداخله را در امور انتخابات نمیدهند .

برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۷ کاندید وجود داشت که ده تن آنها توانستند که درلست ابتدایی راه یابند اما برای شورا های ولایتی ۳۰۵۶ تن خود را کاندید نموده بودند که ۳۵۲ تن آنها نتوانستند که درلست ابتدایی شامل شوند .

قرار معلومات کمیسیون مستقل انتخابات تا حال به تعداد بیشتر از سه میلیون تن درسه مرحله کارت رای دهی اخذ کرده اند و واجدین شرایط رای دهی میتوانند تا دو هفته قبل از انتخابات نیز از مراکز ثبت نام در مراکز ولایات کارت اخذ نمایند .

انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی به تاریخ۱۶ حمل سال آینده خورشیدی برگزار میگردد .
XS
SM
MD
LG