لینک های دسترسی

Breaking News

سه موتر زرهی و ۳۵ پولیس برای هر نامزد


ارشیف
وزارت امور داخله میگوید که برای تامین امنیت نامزدان ریاست جمهوری در زمان مبارزات انتخاباتی تدابیر لازم را اتخاذ نموده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله گفت که شورای امنیت ملی فیصله نموده تا سهولتهای برای نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتی شان فراهم شود.

به گفته سخنگوی وزارت امور داخله به اساس همین فیصله ،به تعداد ۳۵ پولیس در اختیار هر نامزد برای تامین امنیت شان گماشته میشود وسه موتر نوع هایلکس عادی وسه موتر زرهی نیز در اختیار نامزدان قرارداده میشود.

آقای صدیقی از نامزدان خواست ،افرادی را که آنها میخواهند به این وزارت معرفی نمایند تا به حیث محافظین امنیتی شان موظف گردند.

اما وی نگفت که برای هر کاندید چقدر مصرف میکنند تا این سهولتها برای تامین امنیت شان در اختیار شان قرارداده میشود .

هم چنان سخنگوی وزارت داخله میگوید که باید نامزدان ۴۸ ساعت قبل در مورد برنامه های شان واتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت شان به این وزارت خبر بدهند وبا این وزارت همکاری لازم را نمایند تا به مشکلی روبرو نشوند.

روند مبارزات انتخاباتی نامزدان مطابق تقسیم اوقات انتخاباتی به تاریخ ۱۳ دلو آغاز میشود که درآن ۱۱ نامزد ریاست جمهوری به پیکار های انتخاباتی شان میپردازند .

هم چنان کمیسیون مستقل انتخابات از نهاد های امنیتی خواست تا برای تطبیق پلان امنیتی که این کمیسیون تهیه نموده ودر اختیار نهاد های امنیتی قرار داده همکاری جدی نمایند .

تطبیق پلان امنیتی

ضیاالحق امرخیل، رییس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات گفت ګک دراین پلان هر مرحله روند انتخابات از ثبت نام تا اعلام نتایج انتخابات از سوی کمیسیون وضاحت داده شده است وکمیسیون د رهرمرحله این پلان از نهاد های امنیتی خواهان همکاری شده است .


آقای امرخیل نیز تاکید کرد که یکی از مراحل عمده انتخابات دوره پیکار های انتخاباتی نامزدان است واین کمیسیون از نهاد های امنیتی خواسته تا امنیت نامزدان ،دفاترآنها ،مراجعین آنها وامنیت رای دهنده ها را تامین نمایند .

او گفت " ما امید وارهستم که ارگانهای امنیتی این موارد را به شکل جدی تعقیب کنند تا کمپاین نامزدان به صورت درست آن پیش برود، دفاتر شان فعالیت خود را درفضای امن انجام دهند ،حمایت کننده های آنها ابراز نظرات شانرا به شکل آزادانه بکنند وبا مشکلی روبر و نشوند ."

آقای امرخیل تاکید نمود که نهاد های امنیتی در مورد تطبیق این پلان الی اعلام نتایج انتخابات همکاری جدی نمایند .

سخنگوی وزارت داخله گفت که برای هر مرحله انتخابات نهاد های امنیتی از جمله وزارت داخله آمادگی دارند وتدابیری لازم را اتخاذ نموده اند ودر این مورد هیچ جای نگرانی نیست.

دوره مبارزات انتخاباتی نامزدان چهار روز بعد آغاز وبرای مدت دوماه ادامه میباید و۴۸ ساعت قبل از زمان برگزاری انتخابات خاتمه مییابد .

هنوز دوره مبارزات انتخاباتی نامزدان آغازنشده است که اسماعیل خان معاون عبدالرب رسول سیاف یک تن از نامزدان ریاست جمهوری پنج روز قبل هدف حمله انتحاری درهرات قرار گرفت اما وی از این حمله جان به سلامت برد .

از سوی دیگر نامزدان ریاست جمهوری روز گذشته در دومین نشست هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات خواهان عدم مداخله دولت در امور انتخابات وتامین امنیت انتخابات شدند .

برای تامین امنیت انتخابات یک کمیسیون مشترک متشکل از نهاد های مختلف کار میکنند واین کمیسیون اخیرا گزارش شانرا در مورد امنیت مراکز رای دهی به کمیسیون مستقل ا نتخابات سپردند .

دراین گزارش آمده است که از جمله ۶۸۴۵مرکز رای دهی نهاد های امنیتی نمیتوانند که امنیت ۴۱۴ مرکز رای دهی را تامین نمایند.
XS
SM
MD
LG