لینک های دسترسی

Breaking News

ششمین روز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری


ارشیف
در ششمین روز مبارزات انتخاباتی باز هم دو تن از نامزدان ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی درجمع شماری از استادان ومحصلین پوهنتونها و عبدالله عبدالله در جمعی صد ها تن از اعضای سازمان روند سبز صحبت کردند.

در نشست آقای احمدزی با محصلین و استادان که در مورد چالشهای محصلین و استادان دایر شده بود آقای احمدزی گفت که پوهنتون یک فضای تعهد مشترک میان استاد و شاگرد است در فضای پوهنتونها توهین، تحقیر و زورگویی جای ندارد.

وی افزود که یک قانون اخلاق و یا لایحه مشترک را در هر پوهنتون که هر استاد در آن امضا کند، ایجاد خواهد کرد.

این نامزد ریاست جمهوری افزود که به اساس این قانون یک کمیته بررسی مشترک از استادان و محصلین ساخته میشود که در صورت تخلف و تخطی از این اصول اخلاقی، استاد و شاگرد هر کدام آنها مورد باز پرس قرار بگیرند .

آقای احمدزی گفت "هر شورای عالی پوهنتو ن باید حق اخطار و بعد از آن حق اخراج را داشته باشد و بعد از سه اخراج کسی به این فضا دوام ندهد، تا ما بتوانیم شرایط بسیار واضع احترام متقابله را ایجا د کنیم."

وی خاطر نشان ساخت که یک افغان تحصیل یافته نباید متعصب باشد و افراد متعصب برای این مملکت مشکل آفرین است.

دراین نشست شماری از محصلین گفتند که اکنون دریافت کار برای فارغین پوهنتونها مشکل است و تا وقتیکه کسی واسطه نداشته باشد، استخدام نمیگردد.

آقای احمدزی در مورد افزود که معیار های داخل شدن در اداره باید شفاف و موجب اعتبار باشد و گفت " ما باید یک پلان کاری منسجم برای نسل جوان داشته باشیم وجوان تحصیل یافته یی بیکار مورد قبول من نیست."

وی تعهد نمود در صورت برنده شدن جلو واسطه و واسطه بازی را بگیرد، او گفت که باید یک دختر و پسر افغان بدون اینکه واسطه داشته باشند باید به اساس لیاقت شان دریک اداره مقرر گردند.

از سوی دیگر امروز سازمان روند سبز به رهبری امرالله صالح رئیس اسبق امنیت ملی حمایت اش را از تیم اصلاحات وهمگرایی اعلام نمود.

آقای صالح در گردهمایی که صد ها تن از اعضای این سازمان و هواداران تیم آقای عبدالله در آن اشراک نموده بودند، گفت که این نهاد به دلیل مشترکات سیاسی و فکری که با هم دارند با این تیم یکجا شده است.

آقای صالح گفت"هیچ شرطی به پیوستن با این تیم نداریم فقط ما حکومتی عاری از فساد وتعبیض میخواهیم."

آقای عبدالله درمقابل یکبار دیگر تعهد اش را به آوردن همچو یک حکومت در صورت برنده شدن اعلام نمود.
XS
SM
MD
LG