لینک های دسترسی

Breaking News

نورستانی: هیت بیطرف اتهامات علیه امرخیل را بررسی نماید


احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای بررسی اتهامات علیه رئیس دارالانشا این کمیسیون یک هیت بی طرف تعین گردد.

احمد یوسف نورستانی درنشست خبری امروزاتهامات علیه امرخیل را ردنمودوگفت که اتهام علیه امرخیل یک سو تفاهم با پولیس بوده است.

وی افزود که در ساحه سروبی اوراق رای دهی کمبود شده بود وقبلا کمیسیون به ریاست دارالانشا صلاحیت داده بود که درهرجاییکه اوراق رای دهی کمبود میگرددبه زودترین فرصت اقدام نماید تا مردم از حق رای دهی شان محروم نگردند.

آقای نورستانی گفت که هیت بیطرف برای بررسی این مورد تعیین شده ودیده شود که چه تصمیم میگیرد اما وی درمورد اینکه هیت تعیین شده شامل کدام نهاد ها میباشد،معلومات نداد.

آقای نورستانی درمورد اینکه عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان ریاست جمهوری خواهان به تعلیق درآوردن وظیفه امرخیل شده گفت که در این مورد اسناد درموردتقلب وجود ندارد که وظیفه اش به تعلیق درآیدبلکه کمیسیون میخواست مواد را به محلاتی که اوراق رای دهی کم شده بود برساند.

عبدالله عبدالله شب گذشته ازرئیس جمهورخواهان به تعلیق درآوردن وظیفه رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات شد وگفت که آقای ضیاالحق امرخیل در تقلب گسترده در روز انتخابات دخیل بوده است.

اما آقای امرخیل این اتهامات را رد نمود وگفت که ا نتقال ا ین مواد در هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته است.

آقای نورستانی گفت که کمیسیون به دنبال یک پروسه شفاف است وازسیاسیون خواست تا اعتبار پروسه انتخابات را تخریب نکنند.

هیت حقیقت یاب روز گذشته از سوی وزارت داخله وکمیسیون انتخابات تعین گردیده است وما خواستیم درمورد نظر وزارت داخله را داشته باشیم اما با تماسهای مکرر موفق نشدیم.

از سوی دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه در نشست امروزی این جرگه خواهان بررسی مشکلی که میان رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات وقوماندان امنیه به وجود آمده،شدند.

شماری از وکلا نیز از رئیس جمهور خواهان به تعلیق درآوردن کار رئیس دارالانشا کمیسیون انتخابات شدند وگفتند که باید رای پاک وناپاک از هم جدا گردد وکمیسیونهای انتخاباتی شفافیت را در نظر بگیرند.

اما عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه بعد از بحث وکلا که آنها تقریبا به دودسته تقسیم شده بودند وبرخی به طرفداری از آقای امرخیل وبرخی هم به علیه وی صحبت میکردند،گفت که بررسی تقلب وتخطی وظیفه کمیسیونهای انتخاباتی است وافزود که موضوع ر ئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات وقوماندان امنیه نیز مربوط این جرگه نمیشودووظیفه این جرگه نظارت است.

هم چنان فیض الله ذکی سخنگوی تیم تحول وتداول به رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید که نباید از موضوع رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات که هیت حقیقت یاب روی آن کارمیکند به حیث یک حربه تبلیغاتی برای زیر سوال بردن پروسه انتخابات کار گرفته شود.

وی هر نوع پیش داوری در مورد انتخابات را پیش از وقت میداند ومیگوید که نباید ادعای برنده شدن پیش از وقت صورت گیرد.

۵۴۸ مورد شکایت از روز رای دهی

از سوی دیگر نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تا حال 568 مورد شکایت درمرکز وولایت های افغانستان درمورد روز رای دهی ثبت شده است.

به گفته وی،۲۲۸مورد این شکایات در ولایتهای افغانستان و۳۴۰ مورد دردفتر مرکزی این کمیسیون درج شده است و۱۸۳ مورد هم معلومات های تیلفونی بوده است.

آقای محسنی گفت که بیشتر شکایات درمورد کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی و۱۴۰ مورد میباشد.

به گفته وی،مداخله نیروهای امنیتی،بی کیفیت بودن رنگها دربرخی از ولایات،تهدید رای دهندگان از سوی نماینده های هردو نامزد،چند بار رای توسط یک فرد،انتقال صندوق ها از سوی هواداران نامزد ها به خانه های شخصی وپرکردن آن به نفع نامزد مشخص،رای دادن افراد زیر سن در برخی از ولایات مواردی است که در مورد آن شکایت درج شده است.

وی گفت که اخذ شکایات ۱۲ امشب خاتمه مییابد و فردا رسیدگی به شکایات در همه دفاتر ولایتی آغاز میگردد و در بسیاری از ولایتها میزان شکایت ها کم است و ممکن فردا تمام گردد.
XS
SM
MD
LG