لینک های دسترسی

Breaking News

دفتر ساحوی انتخابات کندز مسدود گردید


دفتر ساحوی انتخابات در کندز
دفتر ساحوی انتخابات در کندز
امیرحمزه احمدزی، رئیس دفتر ساحوی کندز به صدای امریکا گفت که این تصمیم را بعد از آن گرفت که روز گذشته تظاهر کنندگان درمقابل دفتر آنها خیمه زدند و امروز یکشنبه در حدود ۲۰ فرد مسلح در آن خیمه جا به جا شده است.

وی افزود که این افراد مسلح کارمندان آنها را تهدید کرده اند ومجبور شدند که برای حفظ جان کارمندان شان دفتر را مسدود نمایند.

آقای احمدزی گفت که تمام اسناد مهم دفتر به پولیس سپرده شده است.

وی افزود که از چند روز به اینطرف به پولیس خبر دادند که امنیت این دفتر را بگیرند اما پولیس هیچ اقدامی در مورد نکرد.

عبادالله تلوار، آمر امنیت قوماندانی امنیه کندز در حالیکه از مسدود شدن دفتر انتخابات درآن ولایت اظهار بی خبری نمود اما گفت که چند روز قبل رئیس دفتر ساحوی کندز نگرانی خود را با قوماندانی امنیه در میان گذاشت و قوماندانی به تعداد ۴۰ تن پولیس را برای امنیت آن دفتر گماشت.

طرفداران عبدالله عبدالله در مقابل دفتر ساحوی انتخابات بعد از آن خیمه یی تحصن زدند که این نامزد ریاست جمهوری هرنوع رابطه اش را با کمیسیونهای انتخاباتی به حالت تعلیق در آورد و گفت که اجراات این کمیسیونها مورد قبول وی و تیم اش نمیباشد.

طرفداران آقای عبدالله روز گذشته با راه انداختن تظاهرات خواهان شفافیت در انتخابات شدند وخیمه تحص را در مقابل دفتر ساحوی انتخابات آن ولایت زدند.

دفتر ساحوی انتخابات کندز و دفتر ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله در یک ساحه و در مقابل هم قرار دارند.
XS
SM
MD
LG