لینک های دسترسی

Breaking News

ختم رسیدگی به شکایات انتخاباتی در دفاتر ولایتی


نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که در پایان امروز زمان رسیدگی به شکایات در دفاتر ولایتی این کمیسیون خاتمه مییابد.

مطابق به قانون،دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات مدت ده روز وقت برای رسیدگی به شکایات دارند.

نادر محسنی گفت که این کمیسیون تصمیم ندارد که زمان بررسی شکایات را تمدید نماید.

وی افزود که بعد از ختم رسیدگی به شکایات،نامزدان ۷۲ ساعت وقت برای استیناف طلبی دارند.

آقای محسنی در مورد اینکه تیم اصلاحات وهمگرایی شامل پروسه نبوده واین تصامیم در عدم حضور ناظرین آنها صورت گرفته گفت که آن تیم میتواند در مدت ٧٢ ساعت استیناف طلبی نمایند.

وی افزود که موارد مربوطه به استیناف طلبی در کابل ودر جلسات علنی به آن رسیدگی صورت میگیرد.

آقای محسنی بار دیگر تاکید به جدا کردن آرای پاک از ناپاک نمود وگفت"ما هیچ هراسی از ابطال آرای ناپاک نداریم واینبار هم به اساس اسناد آرای پاک را از ناپاک جدا میکنیم وباید اسناد موثق برای باطل کردن آرای ناپاک وجود داشته باشد."

نتایج قسمی

از سوی دیگر نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تا حا ل این کمیسیون فیصله نکرده است که نتایج قسمی را اعلام کند اما این مربوط به اعضای کمیسیون میشود که دراین مورد تصمیم بگیرد.

اما تایید کرد که بحث ها دراین مورد صورت گرفته و نتایج ابتدایی مطابق به تقسیم اوقات انتخاباتی به تاریخ معین آن صورت میگیرد.

به اساس تقویم انتخاباتی،نتایج ابتدایی به تاریخ ۱۱ سرطان ونتایج نهایی به تاریخ ۳۱ سرطان نشر میگردد.

هم چنان به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات،تا حال ۹۶ درصد آرا شامل سیستم شده واز جمله ۲۵۹ محل رای دهی در ۱۷ولایت به تعداد ۲۲۳ محل آن تفتیش شده واز جمله ۵۷ محل به تعداد ۵۴ آن به شمارش رفته است .

XS
SM
MD
LG