لینک های دسترسی

Breaking News

اعلام نتایج ابتدایی به تعویق افتاد


شریفه زرمتی وردک، یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات به صدای امریکا گفت که به دلیل اینکه در حدود ۲۰۰۰ محل رای دهی تازه به تفتیش رفته است وهنوز تفتیش این محلات تکمیل نشده است کمیسیون نمیتواند که نتایج ابتدایی را فردا اعلام نماید.

وی افزود که اما این کمیسیون تلاش میکند تا تفتیش این محلات به زودی تمام گردد وکمیسیون درآینده نزدیک نتایج ابتدایی را اعلام خواهد نمود.

خانم وردک، گفت که یگانه علت به تعویق افتادن نتایج ابتدایی همین تفتیش محلات میباشد وکدام علت دیگری سبب تاخیر در آن نشده است.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته گفت که به تعداد ۱۹۳۰ محل در ۳۰ ولایت کشور که آرای ریخته شده در صندوقها درحدود ۶۰۰ رای میباشد، دوباره تفتیش میشود.

به اساس تقویم انتخاباتی باید نتایج ابتدایی ریاست جمهوری فردا اعلام میگردید اما اکنون معلوم نیست که این نتایج چه زمانی اعلام خواهد شد.

واکنشهای تیم های انتخاباتی

عباس نویان، سخنگوی تیم انتخاباتی اشرف غنی احمد زی در مورد تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی گفت که این تیم همیشه تاکید کرده که باید تقویم انتخاباتی از سوی نهاد های انتخاباتی مراعات گردداما درصورتیکه کمیسیون انتخابات برای شفافیت بیشتر کار کند تیم تحول وتداوم طرفدار شفافیت است تا هیچگونه نگرانی به وجود نیاید.

فضل الرحمان اوریا، سخنگوی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت که با بن بست جدی سیاسی و بحران انتخاباتی که به وجود آمده است این کمیسیون دیگر صلاحیت اعلام نتایج انتخابات را ندارد و فضایی انتخاباتی کشور هم اجازه نمیدهد که نتایج را به صورت یک جانبه و به شکل غیر شفاف اعلام گردد.

آقای اوریا گفت که اگر کمیسیون نتیجه ابتدایی را اعلام هم نماید برای تیم اصلاحات وهمگرایی مشروعیت ندارد.

وی گفت"ما امید وار هستیم که تمام شرایط وتمام اوضاع سیاسی وانتخاباتی کشور به شکل شفاف برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات آماده گردد.

به گفته آقای اوریا، جدا کردن آرای تقلبی ازغیر تقلبی، افشا چهره های متقلبین، رسیدگی به اسناد صوتی وتصویری، تثبیت کمیسیون به مستقل بودن آن، جلب اعتماد مردم از سوی کمیسیون مواردی است که باید به آن توجه صورت گیرد و بعد دریک پروسه نهایت شفاف، بیطرفانه وعادلانه میتواند که نتایج را اعلام نماید.

XS
SM
MD
LG