لینک های دسترسی

Breaking News

استادان پوهنتون ننگرهار: جامعه جهانی جلو بحران را بگیرد


Ningrahar University Teachers Gathering

استادان پوهنتون ننگرهار ميگويند اگر ملل متحد وامريکا حالات کنونى افغانستان را کنترول نکنند، دست اوردهاى سیزده ساله این کشور شان از دست خواهد رفت.

حدود يک صدو پنجاه تن از استادان پوهنځى هاى مختلف پوهنتون ننگرهار به روز چهارشنبه در يک گردهماي در شهر جلال اباد اوضاع کنونى افغانستان را نگران کننده خوانده و گفتند این وضعیت بالاى روند درسى محصلین تاثيرات منفى داشته است.

پوهاند محمد اجمل حبيب سافی مسوول اتحاديه استادان پوهنتون ننگرهار به راديو اشنا گفت:"حالات همه روزه روبه بحران گرايده ميشود ما از ملل متحد به خصوص ايالات متحده امريکا جداً ميخواهيم که اين حالات را کنترول نمايد وبه زور گويان وزورمندان اجازه زور ازمايى را ندهد،در غير ان افغانستان شاهد حالات سه دهه گذشته خواهد بود"

اين استادان ميگويند در صورتيکه جامعه جهانى بخصوص ايالات متحده امريکا برای کنترول اوضاع و جلوگری از بحران احتمالی اقدام نکنند، دست آورد های سیزده سال گذشته آنان در افغانستان نیز از بین خواهد رفت.

پوهندوى سيداجان عبديانى يکى دیگر از اين استادان در مورد تاثیرات وضعیت کنونی بر روند تحصیلی ميگويد " استادان ومحصلان همه نگران هستند که اين حالات به کدام طرف گرايده شده،ما با استادان ديگر پوهنتون ها نيز ارتباط خواهيم گرفت تا انان نيز صداى خود را بلند کنند" .

استادان پوهنتون ننگرهار در ختم این گردهمایی با ارائيه يک قطع نامه از هردو نامزد رياست جمهورى خواستند تا از راه هاى سياسى بن بست بروز کرده بر سر نتایج انتخابات را حل کنند .

XS
SM
MD
LG