لینک های دسترسی

بحران انتخابات افغانستان از نظر سفیر اسبق ایالات متحده


رونالد نیومن، سفیر اسبق ایالات متحده در افغانستان

در زمینه توجۀ شما را به اظهارات این دیپلومات ایالات متحده جلب میدارم.

رونالد نیومن، سفیر اسبق ایالات متحده در افغانستان
رونالد نیومن، سفیر اسبق ایالات متحده در افغانستان

XS
SM
MD
LG