لینک های دسترسی

Breaking News

کمیسیون مستقل انتخابات:طرزالعمل تفتیش نهایی گردد


نور محمد نور،سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
نور محمد نور،سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در نشست خبری گفت که در رابطه به میکانیزم جدید بین هر دو نامزد انکشافاتی صورت گرفته است و ملل متحد در این مورد نقش کلیدی دارد، اما تا هنوز از سوی نامزدان نهایی نشده است.

او افزود، هر زمانیکه دو نامزد و ملل متحد روی این میکانیزم به توافق رسیدند کمیسیون مستقل انتحابات آنرا به اساس قوانین نافذه کشور نهایی وتصویب مینماید.

آقای نور از ملل متحد به صورت جدی خواست تا هر چه زودتر این دو نامزد ریاست جمهوری را وادار سازد تا این میکانیزم را به زودترین فرصت نهایی سازند تا بعدا کمیسیون مستقل انتخابات به اساس این میکانیزم کار خود را پیش ببرد ومشخص گردد که آرای کدام صندوقها درج سیتم گردد و کدام آن بی اعتبار شناخته شود.

به گفته وی، اینکه تا حال در قسمت بی اعتبار ساختن ویا با اعتبار شناختن آرا از سوی کمیسیون اقدامی نشده مربوط به توافق نامزدان روی این میکانیزم میشود وکندی از سوی کمیسیون صورت نگرفته است.

واکنش تیم های انتخاباتی

فضل احمد معنوی،از تیم عبدالله عبدالله درحالیکه تایید نمود که تا حال روی این میکانیزم به توافقی نرسیده اند اما گفت که تیم عبدالله میخواهد که معیار ها برای ابطال آرا برجسته وجدی باشد اما تیم مقابل میخواهد که کم وضعیف باشد وملل متحد درمورد این میکانیزم کدام موقف مشخص از خود نداشته است.

آقای معنوی گفت"متاسفانه در مواردی که ما با هم نزدیک هم میشویم مواردی پیدا میشود که ما را از هم دور میسازد ما شب گذشته با تیم تخنیکی یونوما مجلس داشتیم وانچه را که با ما موافقه کردند باز هم وقتی با تیم مقابل به توافقی نمیرسند میخواهند مواردی پیشنهادی این تیم را کم بسازند وتا حال به توافقی نرسیدیم."

وی گفت که معیار های که میتواند آرای مشکوک را از بین ببرد ملل متحد باید به آن موافقه نماید وهر دو طرف را به آن قانع بسازد .

به گفته معنوی،اگر این مورد را به دو تیم واگذار کنند به هر دو تیم بسیار سخت است که به نتیجه برسند مگر اینکه ملل متحدمطابق به معیار های جهانی عمل نماید.

وی افزود که اگر پروسه آغاز نمیشد عدم آغاز پروسه میتوانست بالای هر دو تیم فشار وارد کنند تا به موافقه برسند اما ملل متحد خواست که اول پروسه آغاز شود وبعد روی این معیار ها به نتیجه برسند که قضیه را پیچیده تر ساخته است وکاری را که ملل متحد پیش میبرد یک کار موفق نیست

محمد داود سلطان زوی از تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که به توافق روی این میکانیزم بسیار نزدیک شده اند.

اما وی تاکید کرد که برای اختلافات روی این موارد در طرزالعمل ها وقوانین انتخاباتی راه های حلی وجود دارد حتا اگر این اختلافات جزیی باشد ودر مورد این اختلاف به زودی راه حلی پیدا میشود.

آقای سلطان زوی،تاکید کرد مواری که مطابق به قوانین افغانستان است وبادرک حقایق وواقعیت های افغانستان عیار شده به خاطر شفافیت نتیجه انتخابات قبول شود اما باید شکایات هردو طرف شنیده شود وبرای آن راه حلی جستجو گردد.

نیلاب مبارز، سخنگوی دفتر یونوما به صدای امریکا گفت "ما روی این میکانیزم با هردو نامزد کارمیکنیم تا آنها موفق شوند تا این میکانیزم را که روی آن صحبت جریان دارد نهایی سازند."

خانم مبارز، افزود که مواردی اختلافی میان دو نامزد بسیار بزرگ نیست وابراز امیدواری نمود تا هرچه زودتر یک توافق نهایی حاصل گردد.

او از هردو نامزد خواست تا این راه مذاکره را که در یک رویه همکاری و مفاهیمه میباشد حفظ کنند تا توافقی بدست بیاید.

انتقال صندوقها

از سوی دیگر آقای نور گفت که انتقال صندوقها از ولایات به کابل جریان دارد و تا حال به تعداد ده هزار و دو صد و بیست و هفت صندوق رای دهی به کابل انتقال داده شده است.

او افزود که انتقال صندوقهای ولایات کابل، غزنی، بلخ، وردک، کندهار، هرات، هلمند، پکتیکا، نورستان، کنر و زابل به کابل تکمیل گردیده است.

به گفته نور، تا اخیر ا مروز صندوقهای ولایتهای خوست، پکتیا، پنجشیر و بادغیس به دفتر مرکزی انتقال داده میشود.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که روز گذشته در دو شفت به تعداد ۱۰۰ تن برای تفتیش آرا کار میکردند اما امروز در دو شفت به تعداد۱۲۰ تن کار میکنند وتلاش دارند تا تعداد تیم ها افزایش بدهند.

آقای نور، افزود که روز گذشته در حدود 285 صندوق رای دهی در حضور مشاهدین وناظرین ملی وبین المللی تفیش شده ودر مجموع به تعداد ۷۱۱صندوق تفتیش گردیده است.

اما وی تاکید کرد که این کمیسیون تلاش دارد تا تعداد تفتیش صندوق ها را روزانه به ۱۰۰۰ صندوق برساند وتفتیش آرا مطابق تقسیم اوقات در مدت سه الی چهار هفته تکمیل گردد.

به گفته نور،د رمجموع به تعداد ٣٣٨ ناظر و مشاهد ملی و بین المللی و ناظرین نامزدان و کمیسیون شکایات از این روند نظارت مینمایند.

XS
SM
MD
LG