لینک های دسترسی

Breaking News

کمیسیون انتخابات: روند تفتیش آرا متوقف شده است


نور محمد نور

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در نشست خبری گفت که به سبب سوتفاهمات میان دو تیم تخنیکی روند تفتیش آرا امروز متوقف شده است، ولی به گفته آقای نور بحث میان کمیسیون انتخابات، ملل متحد و تیم های تخنیکی نامزدان برای رفع ابهامات و سرعت بخشیدن پروسه امروز صورت گرفت.

آقای نور میگوید، ملل متحد میخواهد که پروسه تفتیش بدون ابهامات و به صورت روشن به پیش برود.

آقای نور، افزود که هر قدر ابهامات میان دو تیم وجود داشته باشد روند سرعت پیدا کرده نمیتواند وتیم های تخنیکی نمیتوانند درمورد یک صندوق در چهار ساعت هم به نتیجه یی برسند.

او افزود که دراین جلسه فیصله گریده تا سر از فردا روند تفتیش مجددا به صورت جدی تر وتیم های بیشتر آغاز گردد.

آقای نور، گفت "اگر این ابهامات میان دو تیم انتخاباتی رفع گردد روند تفتیش در مدت سه الی چهار هفته تکمیل میگردد اما اگر به این شکل باشد که تفتیش یک صندوق مدت چهار ساعت را دربربگیرد زمان گیراست".

روند تفتیش صد در صدی آرا به تاریخ ٢٦ سرطان آغاز گردید اما این روند به تاریخ ٢٨ سرطان نیز به مدت ٢۴ ساعت متوقف گردیده بود واین دومین باریست که روند تفتیش آرا به دلیل اختلافات میان تیم های تخنیکی نامزدان متوقف میگردد.

آقای نور، گفت که طرزالعمل یا میکانیزم ابطال آرا نیز امروز ویا فردا از سوی تیم های تخنیکی نامزدان نهایی میگردد وبعدا کمیسیون مطابق به آن درمورد ابطال آرا ویا داخل نمودن آرا به سیستم تصمیم میگیرد.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تا حال ٥٠ درصد صندوق ها از ١٥ ولایت به دفتر مرکزی این کمیسیون انتقال داده شده است واز چهار ولایت دیگر تا اخیر امروز انتقال داده میشود.

آقای نور،در این نشست خبری از باز داشت یک تن از اتباع خارجی که بدون کارت هویت از روند تفتیش نظارت میکرد،نیر خبرداد .

او افزود که این فرد روز گذشته باز داشت شده است وتا حال روشن نیست که این فرد چگونه وتوسط کدام موتر داخل کمیسیون مستقل انتخابات شده وروند را مشاهده وتصویر برداری نموده است.

آقای نور گفت که این قضیه امنیتی است وامنیت ملی در مورد بررسی وتحقیق میکند ونتیجه تحقیقات با رسانه ها شریک ساخته میشود.

XS
SM
MD
LG