لینک های دسترسی

Breaking News

سانگاس: کانگرس امریکا حامی مداوم حقوق زنان افغان


نیکی سانگاس: موضوع زنان افغان جز, برنامه کاری اعضای کانگرس است

نیکی سانگاس، عضو دموکرات کانگرس امریکا از ایالت مسوچوست از جمله چند زن فعال در کانگرس امریکا است که بخش حمایت از زنان افغان در کانگرس را به عهده دارد.

نیکی سانگاس تاکنون شش بار به افغانستان سفر نموده و درسفر اخیرش که دوسال قبل انجام شد، با زنان افغان در مورد نگرانی آنها درمورد آینده از نزدیک صحبت نمود.

زنان افغان طی دهه گذشته دست آورد های زیادی داشته اند، اما با تغییرات سیاسی و با خروج کامل قوای امریکایی نگران آیند استند.

نیکی سانگاس همچنان به حساس بودن وضعیت در افغانستان اشاره نموده گفت، پروسه انتقال قدرت، امضای موافقتنامه امنیتی، و روابط آینده ایالات متحده امریکا با رهبر جدید افغانستان میتواند بر وضعیت زنان افغان تاثیر گزار باشد.

نیکی سانگاس میگوید اعضای کانگرس روی موضوع حمایت زنان افغان توافق نظر دارند
نیکی سانگاس میگوید اعضای کانگرس روی موضوع حمایت زنان افغان توافق نظر دارند

نیکی سانگاس با پنج تن از خانم های عضو جمهوریخواه و دموکرات کانگرس امریکا در مجله تایم مقاله ای تحت عنوان "پیشرفت افغانستان را میتوان با پیشرفت زنان درآن کشور ارزیابی نمود" درمورد زنان افغان نوشته اند.

به گفته نیکی سانگاس موفقیت زنان، یعنی موفقیت افغانستان است. با توجه به حضور زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی و کوشش های آنها برای حفظ دست آورد های شان، خانم سانگاس میگوید زنان افغان نمیتوانند با پیشرفت های که داشته اند به عقب برگردند و نتایج ابتدایی انتخابات واقعآ مشوق حضور گسترده زنان بود و آنها درک نموده اند تا جز، آینده کشور شان باقی بمانند.

تعدادی از زنان عضو کانگرس از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات چند بار با هم به افغانستان سفر نموده اند.

موضوع زنان افغان یکی از مسایلی است که توافق دو حزبی روی ان وجود دارد. نیکی سانگاس میگوید ما وضعیت زنان افغان را ازنزدیک دنبال میکنیم و ازآنها حمایت میکنیم.

وضعیت آینده زنان افغان

خانم سانگاس میگوید بنظر من حضور زنان در انتخابات بار اول بسیار امیدوارکننده بود. واقعآ زنان به درجه ای که در انتخابات سهم گرفتند، میتوان آنرا به عنوان نشانه ای مثبت برای زنان افغان نگاه نمود.

وی گفت با آنکه هردو کاندید ریاست جمهوری افغانستان با گروه های زنان فعال افغان ملاقات نموده اند و رای آنها را بدست آورده اند، اکنون زنان باید ایستاده گی نمایند و بگویند" شما رای ما را با ابراز این نظریات بدست اوردید و اکنون ما از شما میخواهیم تا انرا عملی بسازید.

نیکی سانگاس یکی از چندین اعضای کانگرس امریکا است که از قانون محو خشونت علیه زنان دفاع میکند. وی اخبار مربوط به خشونت علیه زنان افغان را دنبال میکند و درین مورد میگوید درافغانستان باید یک سیستم حقوقی و قانونی وجود داشته باشد تا افرادی را که مرتکب خشونت شده اند، مورد بازجویی و تعقیب قانونی قرار دهند.

حضور تعداد زنان افغان در صف قوای امنیتی و پولیس یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در کانگرس امریکا است. به این هدف خانم سانگاس با چند همکارش در سفر اخیر با مقامات وزارت دفاع صحبت نموده تا راه های تشویق زنان و ترغیب آنها برای پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی افغان، پیدا نموده و درمورد حضور زنان در صف قوای امنیتی ازطریق اگاهی رسانی بیشتر تاکید شود.

خانم سانگاس امیدوار است الی ختم سال تعداد سه صد زن در صفوف قوای افغان به دوچند برسد.

نیکی سانگاس معتقد است کوشش های اخیر برای حمایت از زنان افغان به هدف دستاورد بیشتر نیست بلکه اجازه دادن به زنان است تا صحبت کنند، تبلیغ کنند و برای خود کار کنند و هیچ دری به رویشان مسدود نباشد.

XS
SM
MD
LG