لینک های دسترسی

Breaking News

ناظرین عبدالله واحمدزی در کمیسیون با هم درگیر شدند


خبرنگار صدای امریکا که در هنگام برخورد فریکی ناظرین دو نامزد در یک هنگر حضور داشت میگوید که برخورد فریکی بین یکی از ناظرین تیم آقای عبدالله و آقای احمدزی صورت گرفت که باعث زخمی شدن ناظر تیم احمدزی گردید.

او افزود که به تعقیب آن برخورد میان سایر ناظرین دو تیم صورت گرفت.

خبرنگار صدای امریکا میگوید که در اثر این مشاجره تمام ناظرین تیم احمدزی هنگر را ترک کردند و روند تفتیش آرا به مدت تقریبا۱۰دقیقه متوقف گردید، اما دقایق بعد این روند دوباره آغاز گردید و هم اکنون نیز ادامه دارد.

گلاب منگل از تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که بعضی از افراد غیر مسوول بنام ناظرین تیم رقیب شان داخل هنگر شده بودند و میخواستند که این روند را با مشکل مواجه سازند.

ظاهر اغبر از تیم عبدالله عبدالله درحالیکه در مورد ورود افراد غیر مسوول به نام ناظر آنها در این هنگر چیزی نگفت اما از مسوولین امنیتی خواست تا دروازه های هنگر ها را کنترول نمایند و از داخل شدن افراد غیر مسوول جلوگیری نمایند.

نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تایید نمود که پیش از چاشت امروز برخورد فزیکی میان ناظرین دو تیم انتخاباتی در یکی از گدامهای این کمیسیون حین روند تفتیش صورت گرفته است.

او افزود که بعضی اوقات ناظرین نامزدان احساساتی عمل میکنند و اختلاف نظر میان شان روی روند تفتیش به میان میاید.

آقای نور گفت که هیچ یک از افراد حق ندارد که روند را با مشکل مواجه بسازند و برخورد فریکی و لفظی حین روند تفتیش نمایند.

آقای نور گفت که این حالت را کمیسیون مستقل انتخابات تحمل کرده نمیتواند واز تیم های هر دو نامزد خواست تا احساسات ناظرین شانرا کنترول نمایند.

وی از تیم های تخنیکی نامزدان خواست تا افرادی را برای نظارت به این کمیسیون بفرستند که به روند موثر واقع گردند نه اینکه روند را خدشه دارد سازند.

آقای نور این ادعا را که گویا این افراد غیر مسوول بودند و به نام ناظرین تیم عبدالله داخل گدام شده بودند، رد نمود و گفت که امنیت کمیسیون کاملا گرفته شده است و هیچ کسی بدون داشتن کارت داخل کمیسیون شده نمیتواند.

روند تفتیش دو روز قبل بعد از بیشتر از یک هفته توقف دوباره شروع گردید واین روند مطابق به معیار های پذیرفته شده از سوی هر دو نامزد که از طرف ملل متحد تهیه شده به پیش میرود.

اما این نخستین باریست که ناظرین دو تیم با هم برخورد فریکی مینمایند ویک دیگر را لت وکوب مینماید.

قبلا میان دو تیم انتخاباتی برخورد زبانی در هنگام روند تفتیش صورت گرفته بود که درنتیجه آن شش بار این روند متوقف گردید.

تنش و برخورد فریکی میان ناظرین دو نامزد در حالی صورت میگیرد که رهبران دو تیم انتخاباتی روز گذشته بار دیگر با هم دیدار کردند وبرعلاوه روند تفتیش در مورد توافقی که روی تشکیل حکومت وحدت ملی کرده بودند،نیز با هم گفتگو نمودند.

ابطال آرا

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که برای ابطال آرا یک سیستم کمپیوتری ساخته میشود و کارمندان تخنیکی کمیسیون روی آن کار مینمایند.

او افزود که این سیستم به زودی تکمیل میگردد و روند ابطال که چقدر رای از سیستم خارج میگردد، آغاز میشود.

آقای نور بار دیگر تاکید کرد که این کمیسیون مطابق به معیار های که از سوی هر دو تیم انتخاباتی روی آن توافق شده روند تفتیش را پیش میبرند.

اما وی تاکید کرد که اگر مشکلی در روند پیش میاید این کمیسیون آنرا با مشوره با تیم های انتخاباتی وملل متحد حل مینماید.

انتقال صندوقها رای دهی

آقای نور از انتقال تمام صندوق های رای دهی به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل خبرداد.

او گفت که تمام صندوق های رای دهی که ۲۲۸۲۸صندوق میشود به دفتر مرکزی این کمیسیون بدون کدام مشکلی انتقال داده شده است.

او افزود که تا حال بیشتر از ۳۴۴۸ صندوق رای دهی تفتیش گردیده است ودر مجموع تا کنون به تعداد ۲۵۲۹تن ناظر داخلی وخارجی وناظرین نامزدان کارت نظارت از این کمیسیون اخذ کرده اند.

XS
SM
MD
LG