لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز بازشماری ۶۰۰۰ صندوق رای دهی مشکوک


ارشیف
ارشیف

روند باز شماری ۶۰۰۰ صندوق، بنابر خواست تیم های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری امروز شنبه با نظارت ناظرین ملی وبین المللی توسط کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شد.

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات درمورد فرق میان روند تفتیش وباز شماری ۶۰۰۰ صندوق گفت که در روند تفتیش تا زمانیکه مشکل به وجود نیاید صندوق ها به باز شماری نمی رود.

اما این شش هزار صندوق همه شمارش مجدد گردیده و نتایج جدید برای آنها انداخته شده ومانند روند تفتیش هر نتیجه که از آن باز شماری به دست میاید در مرکز ملی نتایج طی مراحل می شود.

آقای نور این را هم گفت که ۲۴ تیم، روند باز شماری شش هزار صندوق رای دهی را پیش می برد که هر دو روند در مجموع توسط ۱۳۰ تیم پیش می رود.

واکنش ستاد های انتخاباتی

هر چند هنوز معلوم نیست که این باز شماری چه نتایج را در قبال خواهد داشت اما تیم های انتخاباتی نامزدان در قبال این بازشماری ابراز خوشبینی می کنند.

محمد داود سلطانزوی، مسوول تیم تخنیکی اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که روند شمارش آغاز شده اما خیلی به کندی پیش می رود.

آقای سلطانزوی ابراز امیدواری کرد که روند سریعتر یافته و در ۶ روز خاتمه یابد. او دلیل کندی روند بازشماری آرا را ایجاد چک لست های مخصوص وکم بودن محلات باز شماری آن ۶۰۰۰صندوق خواند.

مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی تیم عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفت که از آغاز روند شمارش مجدد راضی اند و "امیدوار اند که با عملی شدن آن، اکثر تقلب وتخطی های که صورت گرفته بود، برملا گردد."

اما تیم های انتخاباتی در مورد این صندوقها که از کدام ولایات اند، جزییات ارایه نکرده اما گفتند، جاهاییکه مشکل ساز بوده و میزان اشتراک کنندگان از میزان واجدین شرایط بیشتر بوده، صندوقها را مشخص کرده اند.

طرح بازشماری ۶۰۰۰ صندوق رای دهی از سوی ملل متحد پیشنهاد و هر دو تیم انتخاباتی آن را تایید کرده اند.

به اساس این طرح هر تیم انتخاباتی ۳۰۰۰صندوق را از تیم مقابل مشخص می کند تا آن صندوقها مورد باز شماری مجدد قرار گیرد.

ادامۀ بازشماری صددرصد آرا

همزمان با روند باز شماری آرای ۶۰۰۰ صندوق رای دهی روند تفیش آرای صد در صدی آرا نیز در گدامهای کمیسیون مستقل انتخابات امروز نیز ادامه داشت.

به گفتۀ آقای نور، تا حال ۹۳۷۸ صندوق رای دهی که ۴۱ فیصد صندوق ها را تشکیل می دهد، تفتیش شده است.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افزود که "به زودی یک رقم درشت نتیجۀ تفتیش به سیستم جمع آوری نتایج که در اخیر هفته گذشته به کار آغاز کرده ،داخل می شود."

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که مسؤولیت مرکز جمع آوری نتایج را ۵۰ کارمند آن کمیسیون به پیش برده و قرار است تعداد آنان بیشتر گردد.

آقای نور تاکید کرد که روند تفتیش و باز شماری به هدف مشروع بودن حکومت و رئیس جمهور آینده و همچنان ایجاد اعتماد دوبارۀ مردم به کمیسیونهای انتخاباتی به راه انداخته شده زیرا برخی افراد چه خارجی وچه داخلی خواستند که این روند را بدنام سازند.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، اما از فرد مشخصی نام نبرد.

دو روز پیش، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که باید نتایج انتخابات تا دو هفتۀ روشن گردد.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که میتواند به زودترین فرصت روند تفتیش وشمارش را به پایان برساند اما اختلاف نظر میان تیم های تخنیکی نامزدان در بعضی را دلیل کُندی روند عنوان کرد.

اما تیم های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری نتیجۀ انتخابات را تا دو هفته آینده ممکن ندانسته می گویند که آن روند زمانگیر است.

XS
SM
MD
LG