لینک های دسترسی

Breaking News

کارمندان ربوده شده صلیب سرخ آزاد شدند


کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ گفته است که به تعداد پنج تن از کارمندان این کمیته که به تاریخ ١۴ آگست ربوده شده بودند، بدون کدام آسیبی امروز پنجشنبه آزاد شده اند.

کارمندان صلیب سرخ پنجشنبه هفته گذشته زمانی که میخواستند به مردم متضرر از درگیری ها در هرات کمک نمایند توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند

اما این کمیته در مورد چگونگی رهایی این افراد جزییات ارایه نکرده اند که چیطور این افراد رها شدند وکیها آنها را ربوده بود.

خانم مونیکا زنارلیی رئیس این کمیته در کابل گفت "رهایی پنج تن از کارمندان ما برای ما بسیار مهم است،آنها دوباره با فامیل های شان پیوستند واز صحت خوب برخوردار میباشند."

در اعلامیه کمیته بین المللی صلیب سرخ به نقل قول از خانم مونیکا آمده است که این کمیته به ادامه کمک های خود برای افراد متاثر از جنگ ها در افغانستان متعهد بوده و یک بار دیگر خواهان احترام بیشتر برای فعالیت های بشر دوستانه یی این کمیته در افغانستان شده است.

در اعلامیه آمده است که باید به کارمندان این کمیته اجازه داده شود تا با مصونیت تمام کار نمایند .

دفتر آی سی آر سی در کابل در سال ۱۹۸۷ تاسیس شده و به خاطر جلوگیری ازنقض قانون بین المللی بشردوستانه، حمایت از بازداشت شده گان، پشتیبانی از افراد ملکی آسیب دیده و فراهم نمودن آب آشامیدنی برای آنها وهمچنان ایجاد تماس میان اعضای فامیل منحیث یک میانجی بیطرف، کمک با مجروحین و افراد دارای معلولیت وفراهم نمودن کمک به شفاخانه ها فعالیت می نماید.

XS
SM
MD
LG