لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز بررسی علنی نتایج تفتیش و شمارش آرا


ارشیف

کمیسیون مستقل انتخابات روند بررسی بیشتر از ۳۷۰۰ محل رای دهی را بعد از طی مراحل در مرکز جمع آوری نتایج امروز رسما در حضور ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی، ناظرین نامزدان و رسانه ها به صورت علنی آغاز نمود، اما تیم های انتخاباتی میگویند که این تصمیم کمیسیون مورد قبول آنها نمیباشد.

عبدالرحمان هوتکی،معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تا حال به تعداد ۱۶۳۶۴ محل رای دهی تفتیش و باز شماری گردیده است واز این جمله به تعداد ۵۹۰۰ چک لست وجدول نتایج در مرکز جمع آوری نتایج داخل گردیده است.

او افزود که به تعداد۳۷۴۸ چک لست وجدول نتایج هشت مرحله را در مرکز جمع آوری نتایج تکمیل کرده واین کمیسیون امروز رسما بررسی این محلات را که درنتیجه تفتیش بدست آمده است،آغاز مینماید.

معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت که لست آن تعداد محلاتی که نتایج تفتیش آن مورد بررسی قرار میگیرد، ۲۴ ساعت قبل در ویب سایت این کمیسیون نشرمیگردد.

آقای هوتکی گفت که ا زجمله ۳۷۴۸محل رای دهی به تعداد ۲۸۷۶محل آن بعد از تفتیش وطی مراحل مطابق به معیار های این کمیسیون محلات نورمال تثبیت گردیده است وبه تعداد ۸۷۶محل به شمارش مجدد رفته و۷۲محل دیگر در نتیجه بررسی ها به ابطال معرفی شده است.

اما وی در مورد محلاتی که به ابطال رفته است، جزییات ارایه نکرد که چه تعداد آرا را در بر میگیرد.

به گفته آقای هوتکی، نتیجه محلات ابطال بعد از بررسی و تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ۲۴ ساعت در ویب سایت این کمیسیون نشر میگردد و نامزدان اگر شکایتی میداشته باشند میتوانند در مدت ۲۴ ساعت شکایات شانرا در کمیسیون شکایات انتخاباتی درج نمایند.

نماینده دفتر یونوما در این نشست ابراز امید واری نمود تا نتایج بدست آمده از این بررسی مورد قبول هر دو ستاد انتخاباتی قرار گیرد.

واکنش تیم های انتخاباتی

اما مسوولین تخنیکی تیم های انتخاباتی از آغاز این روند رضایت ندارند و میگویند که این تصامیم در حضور آنها صورت نگرفته است.

محمد داود سلطان زوی مسوول تیم تخنیکی اشرف غنی احمدزی و انجینر محمد عاصم از تیم تخنیکی عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفتند که این تصامیم در حضور آنها صورت نگرفته و آنها در جریان نبوده اند و این روند مغشوش کننده است و اعضای کمیسیون اکنون در مجلس علنی آمده اند و آنرا اعلام میکنند.

از سوی دیگر نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که این کمیسیون آماده اخذ شکایات از سوی تیم های انتخاباتی در مورد روند ابطال آرا است

آقای نادر محسنی، از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا تامین عدالت و شفافیت را در تصمیم گیری ها فراهم نمایند تا کمترین شکایت در این مورد به این کمیسیون درج گردد.

وی از نامزدان خواست تا شکایات شان را در مورد بررسی روند ابطال آرا به این کمیسیون درج نمایند اما وی ابراز امیدواری نمود تا این روند آنقدر شفاف باشد که رضایت دو تیم انتخاباتی را فراهم نماید و هیچ شکایتی در این کمیسیون ثبت نگردد.

اما وی تاکید کرد که باید شکایات مستند باشد تا به اساس آن این کمیسیون بتواند به آن رسیدگی نماید.

او گفت که این کمیسیون آماده است که در کوتاه ترین زمان ممکن در مورد شکایات رسیده تصمیم بگیرد تا هر چه زودتر نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری گردد.

معاون کمیسیون انتخابات میگوید که روند تفتیش صد در صدی آرا ممکن امروز خاتمه یابد.

به تعداد ۲۲ هزار و ۸۰۰ و ۲۸ محل رای دهی باید تفتیش گردد و این روند به تاریخ ٢٦ سرطان آغاز گردید.

اعلام نتایج شورا های ولایتی بعد از ریاست جمهوری

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که اعلام نتایج نهایی شورا های ولایتی بعد از اعلام نتایج نهایی ریاست جمهوری به زودترین وقت اعلام خواهد شد.

آقای محسنی گفت که این کمیسیون برخی از تصمیمات خود را که رسیدگی استینافی وهم چنین شکایات که در مورد انتخابات شوراهای ولایتی درج شده بود به پایان رسانده است.

او گفت که این کمیسیون تصمیم گیری های خود را سرآغاز هفته آینده بالای نتایج شمارش مجددی که در ولایات نسبت به انتخابات شوراهای ولایتی انجام شده، آغاز خواهد نمود.

او هم چنان گفت که روند شمارش مجدد ولایتهای کابل و ننگرهار ادامه دارد و تا حال از جمله بیشتر از ۹۰۰ محل رای دهی در کابل به تعداد ۲۰۰ محل آن شمارش مجدد گردیده است.

XS
SM
MD
LG