لینک های دسترسی

Breaking News

کشکمش ها روی انتخاب جانشین قاضی فقید محکمهء امریکا


کشمکش های سیاسی روی انتخاب جانشین انتونین سکالیا قاضی فقید محکمه عالی ایالات متحده، در حالی جدی تر شده میرود که اعضای مجلس سنا پس از یک هفته رخصتی دوباره به کار بر می گردند. در عین زمان قصر سفید نامزدان احتمالی برای این کرسی را مورد غور قرار می دهد.

مردم ایالات متحده، قبل از مراسم تدفین انتونین سکالیا، برای آخرین بار به او ادای احترام کردند. اما از سوی دیگر، اختلافات حزبی روی تعین جانشین سکالیا شدت یافته است.

رهبر اکثریت در مجلس سنا و رئیس کمیته قضایی، در یک نامه سرگشاده نوشته است که رئیس جمهور آینده باید جانشین سکالیا را انتخاب کند نه بارک اوباما.

جاش ارنست سخنگوی قصر سفید می گوید نامزد نمودن قاضی محکمه عالی وظیفه رئیس جمهور است" رئیس جمهور مسولیت قانونی دارد تا هر زمانی که یک کرسی در محکمه عالی خالی می گردد جانشین آنرا نامزد نماید و سنا مسولیت قانونی دارد تا به آن شخص رای تأیید یا رد بدهد ."

جمهوریخواهان تاکید می کنند که در حالیکه رئیس جمهور اوباما نامزد کرسی خالی در محکمه عالی را معرفی می کند، سنا آنرا تا بعد از انتخابات در ماه نومبر به تعویق می اندازد. عدۀ کمی از جمهوریخواهان می گویند اعضای مجلس سنا باید شخصی را که رئیس جمهور اوباما تعین می کند قبول کنند.

مبارزه روی تعین قاضی به یک موضوع عمده در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مبدل شده است. هیلری کلنتن کاندید ریاست جمهوری حزب دموکرات مخالفت جمهوریخواهان را در مورد نامزی قاضی محکمه عالی از جانب رئیس جمهور اوباما مورد انتقاد قرار می دهد" شما می شنوید که جمهوریخواهان می گویند هر قاضی را که رئیس جمهور اوباما نامزد کند، رد می کنند بدون در نظر داشت قابلیت آن فرد: بیائید به جمهوریخواهان خاطر نشان سازیم که اوباما رئیس جمهور امریکا است."

تد کروز کاندید ریاست جمهوری حزب جمهوریخواه می گوید مشتاقانه منتظر جر و بحث روی این موضوع با نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات است" این انتخابات یک نظر پرسی در مورد محکمه عالی خواهد بود. من مشتاقانه منتظر بحث روی این موضوع با هیلری کلنتن، یا برنی سندرز و یا هرکسی دیگری استم که آنها نامزد می کنند ."

قصر سفید ممکن تا چند روز و یا چند هفته دیگر نامزد این کرسی را معرفی کند.

XS
SM
MD
LG