لینک های دسترسی

Breaking News

اعضای الشباب به زندگی عادی برمی گردند


برگزاری رقابت های فوتبال در کمپی که از سوی ملل متحد تمویل می شود، بخشی از برنامۀ است که این دهشت افگنان پیشین را دوباره به زندگی عادی سوق می دهد.

با آنکه این گونه صحنه ها در سومالیا عادی به نظر می رسد اما بازی های فوتبال در شهر بیدوه در یک میدانی برگزار گردیده است که تدابیر امنیتی در اطراف آن اتخاذ شده است.

بازکنان فوتبال تماماً اعضای سابقه گروه الشباب اند که یک گروه مرتبط به القاعده است.

این اعضای گروه شورشی سومالی که از صفوف آن جدا شده اند بدون این که به زندان افگنده شوند برای برنامه احیای مجدد انتخاب شده اند. در این برنامه ١٦٠ تن شامل است.

یکی از این مردان جوان از هراس تهدید الشباب بدون ذکر نامش به صدای امریکا گفت که پس از آن که عساکر ایتوپایی در جریان جنگ با الشباب پدرش را کشتند، او با این گروه پیوست.

این جنگجو بعد از شش سال الشباب را بخاطر جنگ داخلی و حملات بر غیرنظامیان ترک گفت. او گفت "من شش سال عمرم را ضایع کردم. کسانی که در لیسه با من بودند اکنون شامل پوهنتونها اند، و در شهر خود زندگی دارند، هرگاه به آنها ببینید آنها امیدوار آینده اند. قبل از اینکه سی ساله شوم امیدوارم تا بتوانم خود را تا اندازه ای با آنها برسانم."

در این مرکز احیای مجدد، اعضای سابق الشباب اکنون کورسهای سواد آموزی را گرفته و همچنان کورسهای مهارت ها و صنوف دینی را تعقیب می کنند. آنها روی طرح های کاروباری خویش که بعد از فراغت از مرکز می توانند آنرا دنبال کنند کار می کنند. اما گذشته آنها، آنهارا رها نمی کند.

یکی از اعضای سابق الشباب می گوید "مطلقا، می نم توانم به ساحاتی بروم که در آنجا الشباب باشد. هرگاه به شهر بروم محله ما ممکن احساس راحت نکند، ازین سبب بهتر است که ما درین مرکز باقی بمانیم، و وضع را بپذیریم و انتظار بکشیم تا مردم محله ما درمورد ما بهتر بیاندیشند."

احیای مجدد افراد پیوسته به زندگی عادی وقت بیشتری را در بر می گیرد چون تعدادی هنوز نیز به طرز اندیشه افراطی خویش ادامه میدهند. یکی از معلمین امور دینی بدون ذکر نامش به صدای امریکا گفت که باید به عقاید این افراد احترام قایل شد.

این معلم گفت "برخی از این اشخاص با شما مشاجره خواهند کرد. ازین سبب ما به آنها می گوییم، خیر، هرگاه شما به این عقیده استید، و ما به دیگری عقیده داریم، پس بیایید به قرآن کریم و حدیث نبوی مراجعه کنیم. شما مطالعات خویش را انجام دهید. هرگاه تفسیر شما از وضع قابل پذیرش بود ما با شما خواهیم پیوست، هرگاه از ما درست باشد درین صورت همه ما باید به آن چنگ بزنیم. چون مسلمانیم ما باید به نحوه خوبی بحث سازنده داشته باشیم."

به گفته مقامات این مرکز احیای مجدد تاحال هیچ یک از اعضای سابقه الشباب دوباره به صفوف آن گروه نپیوسته است.

در انتخاب جدا شدگان از الشباب برای برنامه احیای مجدد یا رفتن به زندان هنوز سر درگرمی وجود دارد. بسیاری از باشندگان محلی می گویند که چرا این قدر توجه به این افراد می شود، لیکن آنها فراموش شده اند.

اما پتریک لوتس که این برنامه را ساخته است می گوید که مرکز احیای مجدد یک امر حیاتی می باشد.

آقای لوتس گفت "این مرکز برای برخی از اعضای الشباب یک نوع اطمینان خلق کرده است تا آنها به حکومت فعلی مراجعه کنند و بگویند که یک معامله صلح را براه بیندازد، و آنها مستقیما با این برنامه در تماس اند، ازین سبب این به مراتب از آن بهتر است که ما فکر می کنیم. من به این برنامه معتقدم. می دانم که قطره ای در بحر است اما مسیر درست است که باید دنبال شود."

و برای کسانی که درین برنامه اشتراک می کنند این مرکز فرصت دیگری را برای امیدوار بودن فراهم می کند.

XS
SM
MD
LG