لینک های دسترسی

Breaking News

استرالیا در نظر دارد تا برنامه استخدام کارگران ماهر خارجی را از بین ببرد


سازمان های کارگری میگویند بعضی از کارگران خارجی از جانب کارفرمایان سؤ استفاده میشوند.

مالکوم ترنبل صدراعظم استرالیا می گوید که با اعلام ویزه های جدید مشاغل در این کشور قبل از پیشنهاد به مهاجران موقت ، بیشتر به کارمندان استرالیایی داده می شود.

قرار است که نوع ویزه ۴۵۷ در استرالیا لغو شده و دو کتگوری ویزه جدید جاگزین آن شود. برنامه ویزه ۴۵۷ ، به استخدام کنندگان، در صورتی که با کمبود گارگران واجد شرایط استرالیایی مواجه باشند اجازه می دهد که کارگران را از خارج الی مدت چهار سال دراسترالیا استخدام کنند .

بسیاری از ویزه های موقتی به مهاجرین از کشور های هند، بریتانیا و چین اعطا شده است. اما نگرانی ها به میان آمده بود که به برخی از این کارگران دستمزد ناچیزی پرداخته می شود و این امر باعث بیکاری استرالیایی ها گردیده است.

همچنان نگرانی هایی از سوی سازمان های کارگری در این زمینه وجود دارد که بعضی از کارگران خارجی از جانب کارفرمایان استفاده جو، مورد بهره برداری قرار می گیرند.

صدراعظم استرالیا می گوید که برنامه ۴۵۷ اعتبار خود را از دست داده بود و او معتقد است که دستورهای جدید، استرالیا را در اولویت قرار می دهد " ما واقعا یک کشور مهاجرپذیر استیم اما، ما باید اطمینان حاصل کنیم که تا حد امکان وظایف برای استرالیایی ها داده شود".

منتقدان همواره از اولویت دادن حکومت برای وارد کردن هزاران کارگر موقت خارجی انتقاد کرده ومی گویند که درعوض باید به جوانان استرالیایی آموزش داده شوند.

ارقام اخیر نشان می دهد که سطح بیکاری در میان جوانان در ایالت کوینز لند ۲۸ در صد می باشد که بیشتر از دو برابر حد اوسط در کشور تخمین شده است.

برنامه ویزه ۴۵۷ در استرالیا توسط یک برنامه ویزه موقتی جدیدی جاگزین می شود که براساس آن بهترین و لایق ترین افراد پس از کامیابی در امتحان زبان انگلسی و سایر مقررات به کار گماشته می شوند.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: رویا زمانی

XS
SM
MD
LG