لینک های دسترسی

Breaking News

افرادی در بلخ با استفاده از تن پوشه های اسلامی، کشت تریاک را حلال میدانند


هنوز هم کسانی هستند که کشت کوکنار را حلال فکر میکنند و مردم را به کشت آن تشویق نیز میکنند.

مسئولین ریاست ارشاد، حج و اوقاف بلخ میگویند با انکه در سه هزار مسجد فعال در این ولایت، برای کاهش اضرار مواد مخدر ازسوی امامان مساجد تبلیغ صورت میگیرد، اما در بسا موارد افراد کشت و قاچاق مواد مخدر را حلال جلوه میدهند.

محمد دانشجو رئیس ارشاد، حج و اوقاف بلخ میگوید که عالمان دینی از کشت تریاک وقاچاق مواد مخدر را با شدید ترین الفاظ در مساجد نکوهش میکنند اما هنوز هم افراد انرا حلال میدانند.

رئیس ارشاد، حج و اوقاف بلخ میگوید که :

"مردم از عالمان دینی شنیده اند که مواد مخدر حرام است و عقیده مند شده اند که این پدیده حرام است، اما حقیقت امر این است که هنوز هم بعضی کسانی است که تبلیغ میکنند که این پدیده حلال است و حتی در بعضی از گوشه ها تشویق میشوند "

رئیس ارشاد، حج و اوقاف بلخ میگوید با انکه عالمان دینی در این ولایت برای جلوگیری و کاهش اضرار مواد مخدر تبلیغ میکنند، اما تاهنوز هیچ گونه استراتیژی یا برنامه ای مشخص که بتواند انها را در این بخش کمک کند، در دست ندارند.

هرچند مسئولین ریاست مبارزه با مواد مخدر بلخ میگویند که از گروه های مختلف به ویژه عالمان دینی در تبلیغ علیه مواد مخدر استفاده خواهد کرد، اما عالمان دینی میگویند که هیچ گونه امتیازی برای تبلیغ مبارزه با مواد مخدر دریافت نکرده اند.

عالمان دینی میگویند که انتظار دارند که دولت با جذب و اختصاص دادن حقوق به انها، از چاش های فساد اداری، مواد مخدر و تروریزم، کشور را نجات بدهند.

سید عزیز یکی از عالمان دینی در بلخ میگوید:

"خوب شماری از موسسات از عالمان دینی در بخش های تبلیغ و مبارزه با مواد مخدر کمک میخواهند ولی انچنان پول وهزینه که برای سایر بخش ها به مصرف میرسد برای عالمان و تبلیغ شان هزینه نمیشود."

ریاست مبارزه با مواد مخدر بلخ میگوید که اختصاص بودجه و بهره جویی از عالمان دینی برای مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر میتواند در کاهش این پدیده در سال های اینده نقش اثر گذار داشته باشد.

مولوی محمود دانشجو رئیس ارشاد، حج و اوقاف بلخ میگوید که مثل سایر کشور های جهان ملا ها در مکاتب و مساجد دارای حقوق شوند.

"در بلخ سه هزار مسجد داریم ولی 150 تن از امامان آن معاش دریافت میکند اگر ما این رقم از عالمان دینی و امامان مساجد را زیر نظر بگیریم و برایشان دست کم معاش بدهیم مثل که دولت از کردیدت کارت مالیات وضع میکند از هزاران گزینه دیگر برای عالمان دینی فیصدی اگر معاش در نظر داشته باشد درکنار اینکه سوء تفاهم ها در کشور حل میشود بلکه رابطه ارگ با ممبر نیز بیشتر از پیش برابر و تامین خواهد شد"

به باور کارشناسان تقویت رابطه تفاهم با عالمان دینی برای جلوگیری از هر پدیده خطرناک درکشور میتواند اثر گذار باشد.

مسئولین ریاست ارشاد، حج و اوقاف بلخ میگویند که در هر ماه برای معتادین و زندانیان که در جرایم مواد مخدر بازداشت هستند، برنامه های تبلیغی را راه اندازی میکنند اما این برنامه ها به دلیل نبود یک راهکار درست نتایج خوبی درپی ندارد.

XS
SM
MD
LG