لینک های دسترسی

جنگ سوریه - جنگجوی افغان

سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که حتا نوجوانان ۱۴ سالۀ افغان از سوی سپاه پاسداران ایران به جنگ سوریه اعزام شده اند. سربازگیری کودکان بر اساس قوانین بین المللی "جنایت جنگی" خوانده می‌شود.
Show more

علی رضا توسلی مشهور به ابو حامد (نفر وسط با عینک دودی) از بنیانگذاران لشکر فاطمیون بود که جنرال قاسم سلیمانی (سمت راست) فرمانده سپاه پاسداران به وی رتبۀ سرداری (جنرالی) سپاه را داده بود. ابو حامد در جنگ سوریه کشته شد.
۱

علی رضا توسلی مشهور به ابو حامد (نفر وسط با عینک دودی) از بنیانگذاران لشکر فاطمیون بود که جنرال قاسم سلیمانی (سمت راست) فرمانده سپاه پاسداران به وی رتبۀ سرداری (جنرالی) سپاه را داده بود. ابو حامد در جنگ سوریه کشته شد.

شمار دقیق جنگجویان افغان که در جنگ سوریه کشته شده اند مشخص نیست
۲

شمار دقیق جنگجویان افغان که در جنگ سوریه کشته شده اند مشخص نیست

گفته می شود که سپاه پاسداران ایران به خانوادۀ افغان‌هایی که در جنگ سوریه کشته می‌شوند، شناسنامۀ ایرانی می‌دهد.
۳

گفته می شود که سپاه پاسداران ایران به خانوادۀ افغان‌هایی که در جنگ سوریه کشته می‌شوند، شناسنامۀ ایرانی می‌دهد.

مراسم خاکسپاری جوانان افغان که در جنگ سوریه کشته می شوند با شان و مراسم خاص در ایران برگزار می شود.
۴

مراسم خاکسپاری جوانان افغان که در جنگ سوریه کشته می شوند با شان و مراسم خاص در ایران برگزار می شود.

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG