لینک های دسترسی

Breaking News

در مورد کرکت چقدر می‌دانید؟

کرکت بیش از یک قرن تاریخ دارد اما کم و بیش یک دهه است که افغانستان در این بخش در میدان‌های جهانی رقابت می‌کند. شما تا چه حد در مورد کرکت افغانستان و جهان معلومات دارید؟ معلومات تان را در اینجا آزمایش کنید.


پرسش ۱ / ۱۰

کرکت برای نخست توسط کدام کشور به میان آمد؟

XS
SM
MD
LG