لینک های دسترسی

Breaking News

بودجۀ پنج میلیارد دالری افغانستان به پارلمان فرستاده شد


حکومت افغانستان طرح بودجۀ ۵.۱۳ میلیارد دالری سال ۱۳۹۷ خورشیدی را برای تصویب به شورای ملی آن کشور پیشکش کرد.

ریاست جمهوری افغانستان با اعلام خبرنامه‌ای گفته است که بیش از ۲.۳ میلیارد دالر این بودجه از عواید داخلی و متباقی آن از منابع خارجی تمویل می شود.

همچنان، بر اساس این اعلامیه، ۳.۸۳ میلیارد دالر بودجۀ عادی و۱.۳ میلیارد دالر بودجۀ انکشافی، در طرح مجموعی بودجۀ سال ۱۳۹۷ افغانستان تخصیص داده شده است.

برخلاف سال‌های قبل که طرح بودجۀ عادی و انکشافی جداگانه ترتیب داده می‌شد، امسال به گفتۀ وزارت مالیۀ افغانستان برای نخستین بار هر دو بودجه – عادی و انکشافی – در یک طرح گنجانیده شده است.

منبع: ریاست جمهوری افغانستان
منبع: ریاست جمهوری افغانستان

در طرح ارایه شده به شورای ملی افغانستان، ۵۲۰ میلیون دالر بودجۀ انکشافی اختیاری و ۸۰۲ میلیون دالر دیگر بودجۀ غیر اختیاری جا دارد. بودجۀ اختیاری را خود کشورهای کمک کننده به خواست خود مصرف کرده و بودجۀ انکشافی غیراختیاری بر اساس اولویت‌هایی که از سوی حکومت افغانستان تعیین می شود، به مصرف می‌رسد.

وزارت مالیۀ افغانستان گفته است که در بودجۀ انکشافی در سکتورهای زیربنایی و منابع طبیعی، معارف، مصوونیت اجتماعی، صحت و اقتصاد و کودهای احتیاطی حدود ۱۶۲ میلیون دالر افزایش به عمل آمده است. اما همه ساله بزرگترین واحد بودجوی افغانستان، قوای مسلح، آن کشور بوده است.

بودجۀ سال ۱۳۹۷ خورشیدی افغانستان حدود ۱۱۰ میلیون دالر کسر دارد، با آنهم نظر به سال قبل کسر بودجه حدود سه چند کاهش یافته است. بودجۀ سال ۱۳۹۶ افغانستان حدود ۳۱۵ میلیون دالر کسر داشت.

XS
SM
MD
LG