لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان ده میلیارد افغانی بانکنوت‌ جدید چاپ می‌کند


ادارۀ تدارکات ملی افغانستان می‌گوید که داوطلبی قرارداد چاپ ده میلیارد بانکنوت‌های جدید افغانی تکمیل شده که یک شرکت پولندی برندۀ این روند شناخته شده است.

رامین ایاز سخنگوی این اداره به صدای امریکا گفت که ارزش مجموعی این قرارداد به ۸.۵ میلیون دالر می‌رسد و در پروسۀ داوطلبی چهار شرکت اشتراک کرده بودند که نازل‌ترین قیمت شرکت پولندی موسوم به PWPW پیشنهاد کرد.

قرار است که پس از امضای قرارداد این پروژه، شرکت پولندی ۳۸۰ میلیون قطعه بانکنوت‌های ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ افغانیگی را چاپ کند.

سخنگوی ادارۀ تدارکات ملی افغانستان افزود: "تقریباً ۱۵۰ میلیون قطعه آن ده افغانیگی، ۱۵۰ میلیون قطعه آن ۲۰ افغانیگی، ۵۰ میلیون قطعۀ آن ۵۰ افغانیگی و ۳۰ میلیون قطعه آن ۱۰۰ افغانیگی است".

به گفتۀ آقای ایاز قرار است که چاپ این بانکنوت‌ها شش تا ۱۸ ماه آینده تکمیل و این مبلغ به افغانستان سپرده شود.

شریف‌الله شگیوال، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان به صدای امریکا گفت که به منظور تقویت ذخایر ارزی، چاپ بانکنوت‌های جدید به ادارۀ ملی تدارکات پیشنهاد شده است.

او افزود که در حال حاضر ۲۵۹ میلیارد افغانی در بازارهای داخلی افغانستان گردش می‌کند که از این جمله هشت درصد آن پول خورد (یک، دو، پنج و ده افغانیگی) است.

بانکنوت‌های ۵، ۱۰ و ۲۰ افغانیگی به دلیل استفادۀ زیاد در روند داد و ستد روزمرۀ شهروندان افغان فرسوده می‌شود. در حال حاضر انتقادهای نیز میان شهروندان از کمبود این بانکنوت‌ها وجود دارد.

از سوی هم اخیراً کمپاین‌هایی برای استفاده از پول افغانی در شماری از ولایت‌های افغانستان به ویژه در شرق و جنوب این کشور راه‌اندازی شد تا جلو اسعار خارجی به ویژه روپیۀ پاکستانی را بگیرد.

شگیوال سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت: "در روزهای اول در ننگرهار، خوست و غزنی مشکلاتی وجود داشت؛ اما از روزی که این کمپاین آغاز شده است، بانک مرکزی صدها میلیون افغانی را فرستاده است که بخش عمدۀ آن بانکنوت‌های ۱۰ افغانیگی و ۲۰ افغانیگی است".

از رهگذر قانونی چاپ و نشر پول از وظایف بانک مرکزی افغانستان است؛ اما با درنظرداشت آنچه حکومت افغانستان شفافیت در قراردادها یاد می‌کند، روند داوطلبی و امضای قرارداد چاپ بانکنوت‌ها را باید ادارۀ تدارکات ملی این کشور به پیش ببرد.

XS
SM
MD
LG