لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر آذربایجان، همسرش را معاون اول رییس جمهور گماشت


آقای علیوف از سال ۲۰۰۳ تا حال رییس جمهور آذربایجان است
آقای علیوف از سال ۲۰۰۳ تا حال رییس جمهور آذربایجان است

الهام علیوف، رییس جمهور آذربایجان، همسرش را به صفت معاون اول ریاست جمهوری تعیین کرد.

آقای علیوف ۵۵ ساله، پس از همه پرسی قانون اساسی در سپتامبر گذشته، به گماشتن مهربان، همسر ۵۲ ساله اش، به صفت شخص دوم در هرم قدرت مملکت، اقدام کرد.

مهربان که در ۱۹ سالگی با الهام علیوف ازدواج کرد، از پوهنتون طبی فارغ شده و پیش از این به صفت قانونگذار و رئیس یک بنیاد خیریه ایفای وظیفه کرده است.

بر اساس قانون اساسی آذربایجان، در صورتیکه رئیس جمهور قادر به کار در سمت خود نباشد، معاون رئیس جمهور به صفت رئیس جمهور قدرت را در دست می‌گیرد.

منتقدان آقای علیوف می‌گویند که وی با راه اندازی همه پرسی اخیر که بر اساس آن دورۀ ریاست جمهوری نیز از پنج به هفت سال افزایش یافت، حاکمیت خود را استحکام بخشید.

الهام علیوف در سال ۲۰۰۳ جانشین پدرش، حیدر علیوف، شد. حیدر علیوف برای حدود سه دهه بر آذربایجان، این کشور با جمعیت اکثراً مسلمان شیعه، حاکمیت داشت.

آذربایجان سرشار از منابع طبیعی انرژی، روابط نزدیک با غرب دارد و این علایق سد نفوذ بیشتر روسیه در حوزۀ بحیرۀ کسپین شده است.

از سوی دیگر، حکومت آقای علیوف به خاطر ادعاهای نقض حقوق بشر و سرکوب دگراندیشان، با انتقاد شدید غرب روبرو است.

رهبر آذربایجان خود را ضامن ثبات در کشورش می‌خواند، تصویری که برای اکثر آذربایجانی‌ها مطلوب و دلپذیر است، زیرا در نزد اکثر مردم آن کشور هنوز هم زخم‌های جنگ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشین تازه است.

XS
SM
MD
LG