لینک های دسترسی

افغان ها باحتجاجات شان روي توهين ادعا شده به قرآن ادامه ميدهند.


احتجاجات در افغانستان روي توهين ادعا شده بر قرآن توسط مستنطقين ايالات متحده در زندان گوانتانموي کيوبا، ادامه داشته و باعث هلاکت سه تن ديگر گرديده است. در نزديک شهر جلال آباد دو نفر وقتي کشته شدند که پوليس بر صدها دهاتي خشمگين، که بعضي هاي شان مسلح بودند، آتش گشود. بروز چهارشنبه در تصادمات بين احتجاج کنندگان و پوليس حد اقل پنج نفر کشته و ۷۰ تن ديگر مجروح شدند. در ولايت وردک وقتي مطاهره چيان يک ذخيره مهمات را به آتش کشيده و بر مواضع پوليس حمله کردند، يک نفر کشته شد. در کابل صدها محصل که مرگ بر امريکا شعار ميدادند، امروز در پوهنتون کابل دست بمظاهرات مسالمت آميز زدند. زلمي خليل زاد سفير ايالات متحده در افغانستان طي مصاحبه با صداي امريکا خواستار آرامش شده از احتجاج کنندگان تقاضا کرد تا قبل از تحقيقات رسمي نتيجه گيري نکنند. اين توهين ادعا شده به کتاب مقدس مسلمانان در مجله نيوزويک نشر شده و باعث احتجاجاتي شد که بروز سه شنبه آغاز يافت

XS
SM
MD
LG