لینک های دسترسی

اظهارات فهيمه مجددي، رئيس زنان ولايت ننگرهار، در رابطه به سهم گيري زنان در پروسه راي دهي براي انتخابات پارلماني. 


اظهارات فهيمه مجددي، رئيس زنان ولايت ننگرهار، در رابطه به سهم گيري زنان در پروسه راي دهي براي انتخابات پارلماني.

XS
SM
MD
LG