لینک های دسترسی

Breaking News

در شهرهاي ازبکستان در امتداد سرحد قرغزستان آواز گلوله باري شنيده شد.


به تعقيب سرکوبي نظامي احتجاج کنندگان در انديجان ازبکستان که قواي امنيتي تا ۵۰۰ نفر را کشته بودند، از گلوله باري هاي متفرق در مناطق سرحدي در امتداد سرحد قرغزستان گزارش داده شده است. اسلام کريموف، رئيس جمهور اين گزارش شاهدان عيني را تکذيب کرده که قواي امنيتي بر مظاهره چيان آتش گشوده است. اما حکومت استبدادي ازبکستان در صدد مقيد ساختن رفت و آمد خبرنگاران بمنطقه مورد نظر شده است. آژانس اسوشيتد پرس از قول يک داکتر محل گزارش ميدهد که ۵۰۰ جسد در يک مکتب گذاشته شده تا اقارب شان تسليم شوند. اين گزارش بصورت مستقل تائيد نگرديده است. اسلام کريموف، رئيس جمهور ملامتي خونريزي را بدوش مسلمانان تندرو انداخته که ميخواهند حکومت را براندازند. چندين کشور، بشمول ايالات متحده خواستار خويشتن داري شده اند. جک سترا، وزير خارجه برتانيه سرکوبي انديجان را يک تخطي واضح از حقوق بشر خواند.

XS
SM
MD
LG