لینک های دسترسی

درايتاليا پليس اهداف دهشت افگني را مورد هدف قرارداد.


مقامات در سرتاسرشمال ايتاليا براي سرکوبي دو سلول مظنون دهشت افگن، حملات ضد دهشت افگني را براه انداخته است .

پليس در شهر تورين در اوايل امروز چهارشنبه گفت يک سلول را که با يک سازمان مستقر در مراکش بنام گروه مبازرين مراکش مرتبط بود، در هم شکسته است.آنها ميگويند اين گروه در نظر داشت تاحکومت مراکش را سقوط داده و يک رژيم اسلامي را جانشين آن سازد.

مطبوعات ايتاليا نيزميگويد که پليس يک سلول مظنون ديگر را درشهر ميلان مورد هدف قرار داده که عمدتاً متشکل از تونسي هايي بود که ملزم به طرح حملات عليه اهداف ايتالوي ميباشند. يک جنرال قواي پاراشوتي پليس به راديو RAI گفت که مظنونين همچنان ملزم به تمويل غيرقانوني وارتباط به اسناد جعلي ميباشند.

XS
SM
MD
LG