لینک های دسترسی

تمجيد رئيس جمهور امريکا از مبارزه عليه دهشت افگني


رئيس جمهور ايالات متحده از انکشافات اخير در جنگ جهاني عليه دهشت افگني تمجيد کرد اما گفت که چالش هاي هنوز باقي مانده است رئيس جمهور در بيانيه راديويي خود امروز شنبه گفت که افغانستان از هنگام راندن نظام طالبان در سال ۲۰۰۱ به اين طرف سر از نو به آزادي رسيده است رئيس جمهور امريکا گفت که ايالات متحده افغانستان را در ثبات دست اورد هاي ديموکراتيک و اوردن تحولات در آن کشور کمک ميکند رئيس جمهور امريکا بروز دوشنبه در قصر سفيد با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد جارج بش در مورد مظاهرات اعتراض اميز اخير ضد امريکا و تقاضاي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان براي يک عکس العمل شديد در مورد گزارشهاي ناشي از سؤرفتار اردوي امريکا در برابر توقيف شدگان افغان تذکري نداد جارج بش از مبارزات عليه دهشت افگني در افغانستان ، پاکستان و عراق تمجيد کرده گفت صد ها دهشت افگن و شورشي در نزديکي سرحد عراق با سوريه کشته و يا دستگير گرديده اند

XS
SM
MD
LG