لینک های دسترسی

افغانستان از پيشرفت قابل ملاحظه در مبارزه عليۀ مواد مخدر گزارش ميدهد.


يک مامور حکومت افغانستان ميگويد آن کشور در مبارزه عليۀ مواد مخدر پيشرفت قابل ملاحظه نموده است.

جنرال محمد داؤد معين وزارت داخله براي امور مبارزه با مواد مخدر ميگويد قواي انسداد قاچاق مواد مخدر طي پنج ماۀ سال جاري ۴۰ تن ترياک را ضبط کرده اند. سال جاري در طول سال ۱۳۵ تن و در سال ۲۰۰۳ ده تن ضبط شده بود.

تبصره هاي او به تعقيب انتقاد ايالات متحده از پروگرام ضد ترياک افغانستان و سفر تازۀ حامد کرزي رئيس جمهور به واشنگتن منتشر ميشود که طي آن او تعهد کرد افغانستان طي شش سال آينده توليدات ترياک را محو خواهد کرد.

افغانستان بزرگترين مؤلد ترياک در جهان است. واشنگتن صدها مليون دالر بمساعي ضد مواد مخدر افغانستان کمک کرده ميگويد صنعت توليد ترياک اکنون نسبت به بقاياي تندروان تحت رهبري طالبان تهديد بزرگتر است.

XS
SM
MD
LG