لینک های دسترسی

Breaking News

قرغزستان حکم توقيف صدراعظم سابق آن کشور را صادر کرد


مقامات قرغزستان حکم بين المللي توقيف دو همدست عسکر آقايوف، رئيس جمهور سابق را باتهامات اختلاس صادر کرده اند. عظيم بيک بيک نظروف، مدعي العموم دولتي ميگويد امر توقيف نيکولاي تنايوف، صدراعظم سابق را که در جريان احتجاجات خشونت بار ماۀ مارچ فرار کرد، صادر کرده است. مقامات ميگويند بعقيدۀ آنها تنايوف در ماسکو است ولي محل مشخص بود وباش او را نميداند. او به انتقال غير قانوني پول بيک شرکت خصوصي ساختماني ملکيت پسرش متهم ميباشد. علاوتاً، مدعي العمومان قرغزستان حکم توقيف عادل تويگون بايوف، داماد آقايوف را با رابطه بيک قضيۀ فساد اداري عليۀ شرکت خصوصي اش موسوم به عالم سرويس، صادر کرده اند.

XS
SM
MD
LG