لینک های دسترسی

Breaking News

ادواني تجديد نظر بر استعفا را رد کرد


لال کرشنا ادواني رهبر حزب مخالف هند ميگويد و بر تصميمش جهت استعفی از رهبري حزب بهارتيا جنتا يا بي جي پي ايستاده است . ادواني امروز چهارشنبه گفت بسياري رهبران حزب از وي خواسته اند تا اين تصميم را تحت غور مجدد قراردهد اما وي گفت دليلي وجود ندارد تا نظرش را تغير دهد. اداوني بعد از آنکه مليت گرايان هند و در داخل آن حزب و متحدين تند رو حزب ستایش او ازمحمد علي جناح بنيان گزار پاکستان خشمگين شدند و ميخواستند اين بياناتش را پس گيرد،پيشنهاد استعفايش را روز سه شنبه ارائه داشت. درجريان مسافرت اخيرش به پاکستان ادواني بنيان گذار پاکستان را بحيث يک رهبر عاري از تعصبات مذهبي ستايش کرد که ميخواست هندوان ومسلمانان در دوستي وتفاهم زندگي کنند.

XS
SM
MD
LG