لینک های دسترسی

طلباني  ميگويد عراقي هاي سني کرسي هاي بيشتري را در کمسيون قانون اساسي اشغال خواهند کرد


جلال طلباني رئيس جمهور عراق ميگويد به سني هاي عراق در کميسيوني که براي تسويد قانون اساسي جديد عراق موظف شده است کرسي هاي بيشتري داده خواهد شد. بروز چهارشنبه سني هاي عراق کرسي هاي بيشتري را در کميسيون متنفذ قانون اساسي تقاضا نمودند بخاطري که بگفته آنها نمايندگان سني ها در آن کميسيون کمتر ميباشد. رئيس جمهور طلباني ميگويد پيشنهاد براي کرسي هاي بيشتر سني ها هنوز به مرحله نهايي نرسيده است . در عين زمان قواي نظامي ايالات متحده تائيد کرد که قواي پياده بحريه امريکا در فلوجه ۱۹ کارمند يک شرکت امنيتي امريکايي را بعد از يک واقعه آتشباري در اواخر ماه گذشته، توقيف کرده است . قواي نظامي ميگويد اين افراد که ۱۶ نفر آنها اتباع امريکايي هستند بعد از آنکه بسوي افراد ملکي عراقي در قواي امريکايي در فلوجه گلوله باري کردند، براي سه روز باز داشت شدند. مامورين ميگويند آنهادرمورد اين واقعه تحقيق ميکنند اما تفصيلات بيشتر ارائه نکردند.

XS
SM
MD
LG