لینک های دسترسی

Breaking News

اتحاد دو بخش گروه جدائي طلب کشميري


دو بخش گروه جدائي طلب کشميري که در صدد آزادي از هند و پاکستان ميباشند، موافقه نمودند تا بعد از تقريباٌ يک دهه دوباره متحد شوند. اين گروه که بنام (پيشروان آزادي جمو و کشمير) ياد مي گردد، بعد از آن منقسم گرديد که (ياسين مالک) رهبر شان در هند، بعد از رهائي از زندان در سال ۱۹۹۴ شيوهٌ جنگجوئي و نزاع طلبي را به نفع تحرکات سياسي رد نمود. ياسين مالک در حال حاضر در پاکستان است، و اين هفته با (امين الله خان) که بخش پاکستاني اين گروه را رهبري ميکند، ملاقات مينمايد. ياسين مالک به خبرنگار صداي امريکا گفت آنها به خاطر نفع بيشتر براي هدف مشترک متحد ميشوند. اين تصميم زماني اتخاذ گرديد که جدائي طلبان کشميري طرفدار آزادي، از هند و پاکستان خواستند تا آٌنها را شامل پروسهٌ صلح هژده ماهه جهت حل مسالهٌ نمايد. گروه شورشيان که براي ملق شدن کشمير با پاکستان جنگيده است، پروسهُ صلح را رد نموده اند.

XS
SM
MD
LG